is toegevoegd aan uw favorieten.

Een advents- en kerstgroet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zaligheid, dat in dezen Adventstijd millioenen harten beweegt en omdat ik zoo gaarne in alle eenvoudigheid u vertellen wil hoe ik deze heilige geboorte van het Kindeke in den stal van Bethlehem heb leeren beschouwen. Denkt gij vervolgens eens ernstig en eerbiedig over het gelezene na, dan is het doel dezer bladzijden bereikt.

De tekstverkondiging: het Woord is vleesch geworden, sluit alle zaligheid in, zij is „het" Evangelie, ,,de" blijde boodschap, die het waard is dat martelaren voor haar stierven, dat de edelste geesten zich aan hare verbreiding hebben gegeven, dat de grootste denkers der menschheid hun diepzinnigste geschriften, de begaafdste zangers hunne schoonste liederen aan deze centrale Waarheid hebben gewijd. Ook voor mijn dierbaren vader, wiens gedachten ik zeker ben in de volgende bladzijden op mijne wijze weer te zullen geven, was de Incarnatie het middelpunt van al zijn denken en prediken. Die oude, overbekende, maar nooit uit-te-denken gebeurtenis van Lukas 2 is het hoogtepunt en het keerpunt der wereldgeschiedenis. De gewone, traditioneele verdeeling der historie