is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kerstgeschenk aan de wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft den mensch begaafd met denkende geest, met scheppende fantasie, met bouwende en ordenende hand en schouwend oog, opdat die mensch in al zijn handelen, in de onderwerping van de krachten van land en zee en lucht, in het herscheppen van natuurvorm en leven door de lijnen van beeld en schildering, in het doorgronden van alle dingen door middel van het woord, in het verklanken der diepste ontroeringen door de muziek, kortom in al zijn uitingen Hem zou loven en prijzen, die te prijzen is in eeuwigheid.

Daarin zou de geheele wereld haar bestemming, haar doel, haar heerlijkheid, haar eeuwige vreugde hebben. Alles, wat adem heeft, love den Heere, dat is het oer-ideaal Gods met Zijn wereld. Maar,' wij menschen, wij beantwoorden niet aan dit doel, aan deze bestemming!

Ons leven is niet een in- en uitademen in Gods Heilige Tegenwoordigheid, een wandelen in de harmonie van lijf en ziel naar Zijn wil; de magneetnaald van onze begeerten en gedragingen is niet gericht op de pool van Gods geboden. Wij hebben ons leven van de eigenlijke bedoeling vervreemd. Wij hebben Gods gaven gebruikt in eigen dienst. Wij hebben ons zelf in het centrum geplaatst en daardoor hebben wij de onzin, t bederf in de schepping gehaald. Alles in deze wereld is scheefgetrokken, wij hebben Gods Schepping verknoeit en Zijn gaven vergooid. Wij zijn met allerlei typisch-menschelijke eigenschappen aan het werk gegaan om de wereld te bederven en te verwoesten. En God, die de wereld gemaakt heeft, heeft het vanuit den hemel getoond, dat Hij niet straffeloos de ontreddering der Schepping gadeslaat.

Doch daarbij is het niet gebleven.