is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kerstgeschenk aan de wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ge ziet het aan de norsche gezichten van honderden, dat ze niet meer aan Gods Liefde gelooven kunnen, omdat ze denken, dat Gods Liefde is blijven steken in gevoelens van medelijden, in emoties en woorden, in gemijmer en plannen, maar dat ze verzuimd heeft daden te doen.

Maar de boodschap van 't Kerstfeest roept het aan allen toe, die luisteren willen: „Ge vergist u, de Liefde Gods is géén liefde op een afstand, ze is geen liefde op papier of zich uitende in mooie woorden alleen."

God heeft op den Kerstdag, op den geboortedag van Jezus Christus Zijn Liefde getoond in een daad van barmhartigheid, zoo onbegrijpelijk groot, dat wie deze daad eenmaal gezien heeft, zijn leven lang daarover niet uitgedacht raakt.

Alzoo lief, zóó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn ^eniggeboren Zoon aan haar tot haar behoud overgegeven heeft.

God biedt op den Kerstdag als Zijn Kerstgeschenk Zijn Zoon aan aan de wereld.

Wij willen ons eens even daarin verdiepen.

God heeft een Zoon, deze Zoon is Zelf God. Hij is van dezelfde natuur als God. Hij is God uit God, Licht uit Licht, eens wezens met den Vader en den Heiligen Geest. Deze Zoon is Gods eenige Zoon. Hij is de „Eeniggeborene . Hij is het Eeuwige Evenbeeld van God den Vader en het Eeuwige Voorwerp van Gods onuitsprekelijke Liefde. In het bezit van dien Zoon is God zalig. In het liefhebben van dien Zoon is de eeuwige vreugde van God den Vader.

Dezen Zoon nu, Gods Eenigen Zoon, heeft de Vader uit handen gegeven aan de schuldige wereld tot verlossing.

Wie durft het nu nog te zeggen, dat Gods Liefde liefde op een