is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kerstgeschenk aan de wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tenslotte wordt hen in de buurt van een arme fellah-woning aan de uiterste grens van het stadje, daar waar de prairie begint een grotstal aangewezen, waarin ze de toevlucht mogen nemen.

Daar in de grotstal, verlicht door een spaarzaam schemerlicht, dat nauwelijks tot in de hoeken doordringt, brengt Maria haar kind, haar zoontje ter wereld. In erbarmelijke desolaatheid zinkt ze eenige oogenblikken na de geboorte neer in het stroo. Haar

ind heeft ze haastig in wat doeken gewikkeld en gelegd in de voederbak van de dieren. a

De pasgeboren zuigeling ligt daarin met de knuistjes in de mond en met nauwelijks geopende oogen onbewust naar boven te staren Behoedzaam zorgend gaat Jozef bij flakkerende lantarenschijn zijn

Dit gebeuren schijnt op het eerste gezicht in het geheel geen bijzondere beteekenis te hebben. Dat een kindje ter wereld komt, dat is op zichzelf wel belangrijk, maar het is toch een gebeurtenis, die ieder uur van den dag en de nacht ergens plaats vindt.

2,e""\x/itej' ^°,Ven de Prairie's van Bethlehem breken de - melen open. Wonderlijke zangen drijven in de koude winternacht

rJ Tf?.01. k°°r,Van den hemel jubileert om het wonder ijods, dat hier is geschied.

Daar, in die nacht in die tochtige, kille stal, daar is het wonder Gods geschied. Daar heeft God Zijn Kerstgeschenk aan de wereld overgegeven. In dat kindje van Maria geeft God Zichzelf ter verlossing aan de wereld.

Gij zoudt misschien wel willen, dat God door een mensch van de zUe eeuw, van dit jaar, tot u sprak.

Dat heeft Hem niet behaagd. Het heeft Hem behaagd, in dat ééne