is toegevoegd aan uw favorieten.

Meer waard dan ... goud!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 4e methode om Gods Woord te onderzoeken, bestaat uit vijf W's. Waarom, Wat, Wie, Waartoe, Wanneer. In het overdenken van een tekst vrage men: wie sprak er? Tot wien werd gesproken? Wie handelde? Wanneer gebeurde het? Waartoe gebeurde het? Schrijf nauwkeurig de antwoorden op.

Herinner U al wat gij van de personen, die genoemd worden, weet. Ook maken wij U er opmerkzaam op, dat de naam aan God of Zijn Zoon gegeven, dikwijls bijzondere beteekenis heeft.

Wat wordt gezegd? Watwerd gedaan? Probeer de vragen te beantwoorden, en tracht moeilijkheden op te lossen-

Wanneer werd het gezegd? Wanneer werd het gedaan? Lees na wat de persoon op dezen zelfden tijd nog meer gedaan en gesproken heeft en maak vergelijkingen.

Waarom werd het gezegd? Waarom werd het gedaan? Tracht uit de omstandigheden en door het een met het ander te vergelijken de oorzaak op te sporen waarom iets gedaan werd. Natuurlijk staat in het Oude Testament niet alles vermeld,