is toegevoegd aan uw favorieten.

Een drama in briefvorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch aan het werk moesten, omdat hun gezegd werd, dat de temperatuur om en bij 20 graden was. „Waar hebben jullie dat ding vandaan?" „Nu ja, waar ik dat ding vandaan heb, gaat u weinig aan. Maar dat de koude onder de 30 graden is, ja dat moet u in aanmerking nemen, want volgens het besluit van de uitvoerende gouw-comité's hoeven we niet aan het werk."

Nu is er nog een tweede strijdpunt: de tijd. Maximum moeten we 10 uur arbeiden, nu echter meer dan 12 uur. Bewijzen kunnen we niets, want er zijn op de kolonie geen klokken. Als de trommel tot den arbeid roept, ja, wie weet, hoe laat het is, — is het drie of zes uur? Hetzelfde beeld bij de beëindiging van het werk. Een horloge hier te koopen, is niet mogelijk, omdat er bij ons geen klokkenindustrie is. Nu ja, daar moet men zich mee tevreden stellen, want indien het niet te koopen is, is het ook niet goed aan zulke dingen te denken. De hoofdzaak is bij ons — eten! Al die hulp heb ik slechts aan u te danken. Nooit en nimmer had ik geloofd, dat er op de wereld zooveel liefde en begrijpen is voor den noodtoestand van zijn naaste. Homo homini lupus est (de mensch is als een wolf tegenover de menschen). Als ik aan den honger was prijsgegeven, geen hoop op welke hulp ook had, dan dacht ik dikwijls, hoe waar dit woord is. De menschen zijn hier in den hoogsten graad gemeen; in nijd, twistzucht, het graven van een kuil voor een ander, ja, daarin zijn ze meesters. Veel had ik te lijden, veel heb ik nog te dragen, er gaat geen dag voorbij, dat geen geruchten over mij en mijn familie worden rondgestrooid. Geen woord durft men te zeggen, zonder dat er een andere beteekenis aan gegeven wordt, als bedoeld was.

In L. had ik veel te lijden, blij ben ik, dat ik eindelijk een keer uit dat nest ben. Beter in het bosch bij de menschen, dan daar in die hel. Veel heeft het leven me daar gekost, met ontzetting denk ik eraan terug.

Van de Torgsincentrale heb ik twee zendingen gekregen met den volgenden inhoud: 17 k.g. meel, 5 k.g. suiker, 2 k.g. parelgrutten, 4 k.g. boekweit, 2 k.g. manna, 4 k.g. spek, 2 stukken toiletzeep. Hoe noodig