Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

(Die Inhalt des Herzbeutels muss zeitlich gleich gross bleiben 45) ). Bewijzen hiervoor, behalve op zuiver theoretische gronden, welke alle zeer aanvechtbaar zijn, zijn bij hem niet te vinden.

In nog niet gepubliceerde onderzoekingen hebben Bijlsma en Le Heux in het „hart-long-praeparaat" gelijktijdig de druk in de linkerventrikel en in een ballonnetje, dat zij tussen hart en pericardium ge-

Fig. 11. Het verloop van de druk in de linkerventrikel (a) tijdens een contractie en het verloop van de druk in het ballonnetje, tussen hart en pericardium aangebracht (b). (Curve ontleend aan één van de proeven van

Bylsma en Le Heux).

bracht hadden, met twee manometers van Frank-Petter46) geregistreerd. Het ballonnetje was gemaakt van een klein stukje van de vena cava en bevond zich halverwege tussen de sulcus coronarius en de hartpunt. "Wij hebben overeenkomstige proeven gedaan. Alleen brachten wij, zoals in hoofdstuk II beschreven is, een canule in het pericardium, overtrokken met een klein gummiblaasje. De uitkomsten van deze proeven waren dezelfde als die van Bijlsma en Le Heux, n.1. de druk tussen pericardium en hart verliep volkomen synchroon aan de druk in de linkerventrikel (zie fig. ri).

«) l.c. blz. 1703.

4e) O. Frank en J. Petter: Ein neues Federmanometer Zf. Biol. Bd 54 (1910).

Sluiten