Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seconden, gedurende ongeveer i seconde de keten sluit. Een sleutel in de primaire keten houdt, voorlopig, de keten geopend.

De manometer van Frank-Petter is met een oplossing van 0.9% keukenzout gevuld. Zolang de eigenlijke proef nog niet uitgevoerd wordt, houdt men de oesophagus in een oplossing van 0.9% keukenzout van ongeveer 38°C, waar doorheen lucht borrelt, gedompeld.

Bij het begin van de proef zorgt men, dat de oesophagus uit de oplossing gehaald wordt. Nu opent men de kranen, welke zich in de canule en in de verbinding naar de voorraadfles bevinden. Door de laatste iets hoger dan de oesophagus te brengen, vult deze zich met vloeistof. De kraan naar de fles wordt nu dicht gedraaid. Na de „synchroonmotor" aan het draaien gebracht te hebben, wordt de primaire keten met behulp van de sleutel gesloten. Om de 10 seconden nu gaat er door de oesophagus gedurende ongeveer 1 seconde een Faradische prikkel "5). De manometer van Frank-Petter geeft nu uitslagen. Verhoogt men nu de druk in de oesophagus door wat vloeistof in de manometer te persen en prikkelt men dan de oesophagus weer, dan ziet men, dat de uitslagen sterk afnemen. Bij nog hogere druk registreert de manometer hoe langer hoe kleinere uitslagen om bij verdere verhoging van de druk practisch geen uitslagen meer te geven. Nu laat men de ingeperste vloeistof uit de manometer stromen. Om de nu smal geworden oesophagus schuift men een glazen buisje, waarvan de inwendige doorsnede iets kleiner is dan de gevulde oesophagus. Deze wordt weer gevuld. Herhaalt men nu de prikkeling bij verschillende drukken, dan ziet men, dat bij hoge drukken nog zeer grote uitslagen geschreven worden. Fig. 23 geeft het resultaat van een van onze proeven weer, waarbij de uitslagen van de manometer van Frank-Petter optisch geregistreerd werden. Bij iedere druk heten wij de oesophagus steeds 3 maal (Faradisch) prikkelen. De 3 contracties bij een bepaalde druk waren steeds even hoog.

Met behulp van deze proefopstelling is nagebootst, wat in het hart met pericardium bij bepaling van de „absolute kracht geschiedt. De spierzak, welke de linkerventrikel is, wordt hier door de oesophagus gevormd. Het glazen buisje neemt hier de functie van het pericardium

95) Gewoonlijk werd met 800—1500 eenheden van Kronecker geprikkeld.

0B) Wanneer de druk in de oesophagus verhoogd werd, werd waargenomen, dat deze weer langzaam zakte. In hoeverre hier sprake is van een „lek of van een „physiologisch" verschijnsel wordt in het midden gelaten. Voor het resultaat van de proef geeft het ook niets.

Sluiten