Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

horizontale lijn schrijft. (Het minutenvolume is zo, dat het hart, zo te zien, bijna het pericardium opvult).

Nu wordt in het condoom i cc vloeistof gebracht. Onmiddellijk zien we, dat de manometer van Frank-Petter uitslagen geeft. Na 5 minuten (de uitslagen blijven steeds even groot) brengen wij nog 1 of 2 cc vloeistof in het condoom. De uitslagen van de manometer van Frank-Petter worden nu veel groter. Afgezien van enkele, later te bespreken veranderingen, bleven arteriële druk en minutenvolume gelijk.

Gedurende één uur laten wij het praeparaat zo werken. De uitslagen zijn vrijwel constant gebleven.

Nu brengen wij de hoeveelheid vloeistof in het condoom weer op 1 cc. De uitslagen van de Frank-Petter-manometer zijn nu veel lager dan bij de eerste registratie bij deze vulling, terwijl de voetpunten wat lager, zeker niet hoger liggen. Fig. 24 geeft een afbeelding van enkele stadia uit zo'n proef.

Een redelijke verklaring voor dit verschijnsel is, dat het pericardium bij de eerste registratie strakker om het hart ligt dan bij de tweede registratie.

Daar wij vóór, tijdens en na de proef met behulp van een passer de grootste lengte en breedte van het hart gemeten hebben, hebben wij er ons van kunnen overtuigen, dat het hart zeker niet kleiner, ja meestal wat groter is aan het einde van de proef.

Deze proeven wijzen er dan toch ook wel op, dat de „plasticiteit" van het pericardium in vivo een rol speelt.

De grote moeilijkheid van deze proeven is, om te zorgen dat hart en longen in goede conditie blijven. Vooral, wanneer er wat veel vloeistof in het condoom gebracht was (3 tot 4 cc), zagen wij vaak longoedeem optreden. De curve, geschreven door de manometer van Frank-Petter, zagen wij dan langzaam oplopen, terwijl het minutenvolume sterk afnam. Ook de arteriële druk zakte. Het hart dilateerde zeer sterk. Wanneer dan vloeistof uit het condoom gehaald werd, werden de uitslagen van de manometer wel kleiner, doch daar we niet meer dezelfde toestand als in het begin van de proef hadden, is het moeilijk uit deze gegevens conclusies te trekken.

In het geheel werden 4 proeven gedaan, welke goed verliepen.

Sluiten