Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige functie's, welke men aan het pericardium toekent, hebben wij onze mening al bij de literatuurbespreking gegeven.

Samengevat kan men dus zeggen, dat het pericardium van de kat en van de hond voor het hart van nut is. Het stelt het hart in staat om bij een kleiner volume zijn arbeid te verrichten dan wanneer het niet aanwezig was; het geeft het hart een vaste plaats in de thorax en toch belemmert het pericardium door zijn „plastische" eigenschappen de functies van het hart niet.

Bovenstaande proeven zijn bij katten en honden genomen. Histologisch is de bouw van de pericardia bij beide gelijk en zodanig als Wallraff deze voor het menselijk pericardium beschrijft. Het enige feit, dat onze proeven met die van Wallraff doet verschillen, is, dat deze mededeelt, dat het pericardium van de mens practisch „totaal elastisch" is. Eigen ervaring hierover hebben wij niet. Bij de mens is de bouw van het pericardium op hetzelfde principe als die van de kat en de hond gebaseerd. Er zijn verschillende aanwijzingen, dat ook bij de mens het hart het pericardium geheel opvult (Böhme, Felix 13S)). Ook bij de mens kan een, percutoir aan te tonen, acute hartdilatatie optreden en de afwezigheid van het pericardium wordt door een hypertrophie gevolgd.

Op grond hiervan geloven wij, dat er alle aanwijzingen zijn, om de voor de kat en hond beschreven functie ook aan het pericardium van de mens toe te kennen.

138) I.C.

Sluiten