is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de diagnostiek en bestrijding der paratuberculose

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mucosa en van de sneevlakte van de mesenteriale lymphklieren, vertoonen bij kleuring volgens Ziehl-Neelsen in de darmafkrabsels slechts spaarzaam enkele losliggende, plompe zuurvaste staafjes en in de lymphklieren zeer veel karakteristieke hoopjes bacillen. In een uitstrijkje van de ileocoecale klep worden eenige hoopjes zuurvaste staafjes gevonden.

Microscopie.

Dit geval komt in hoofdzaak neer op hetgeen in geval 3 reeds uitvoerig is beschreven, met dit verschil dat ook de dikke darm hetzelfde beeld vertoont als de dunne darm.

In de volgens Ziehl-Neelsen gekleurde coupes worden zoowel in dunne als in dikke darmgedeelten slechts spaarzaam zuurvaste staafjes alleenliggend aangetroffen en hoogst zelden een enkel karakteristiek hoopje bacillen.

Mesenteriale lymphklieren.

De klieren vertoonen als gevolg van een belangrijk oedeem, een zeer duidelijk verschil van het sinussysteem en het lymphoide weefsel. De sinus zijn sterk verwijd en opgevuld met zeer veel veranderde reticulumcellen, waarbij vooral in het merg eiwitstolsels in de sinus worden aangetroffen.

Zeer veel groepjes epithelioide cellen, zeer mooie reuzencellen worden vooral in de sinus van het bastgedeelte, doch zich ver voortzettend naar het merg toe, aangetroffen. In de reuzencellen wordt een hoogst enkel alleenliggend plomp staafje gevonden, doch in de groepen epithelioide cellen veel hoopjes bacillen, die in aantal afnemen naar het merg toe.

Lever, portale lymphklieren, longen, bronchiale lymphklier, milt en verschillende vleeschlymphklieren geven geen specifieke veranderingen te zien, terwijl bovendien geen zuurvaste staafjes in volgens Ziehl-Neelsen gekleurde praeparaten kunnen worden aangetoond.

Geval 8.

Zwartbonte koe met groote kol, jaar oud.

Het dier verkeert in vrij goeden voedingstoestand en maakt een volkomen gezonden indruk. Eet uitstekend en herkauwt normaal.

Klinisch onderzoek: P. 70, A. 20, T. 38.8°.

Bleeke slijmvliezen, geen oedeem in de keelgang, geen klierzwelling.