Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totale toename van de huiddikte Johnine Sheather 8 m.M., Johnine Dunkin 7 m.M. beide gezwollen, warm en pijnlijk. Ook de reactie met vogeltuberculine is positief.

Het rund wordt op 25 Augustus 1931 geslacht.

Bij uitwendige beschouwing van het darmkanaal blijken de dunne darm en de dikke darm voor een gedeelte, vooral de blinde darm, een verdikten wand te bezitten. Bij openknippen van den darm wordt overal een dunne slijmige inhoud aangetroffen. De mucosa van de verdikte darmgedeelten is verdikt met versterkte plooivorming. De mucosa van de ileocoecaleklep is tweemaal zoo dik als normaal, oedemateus en blauwrood gekleurd.

De mesenteriale lymphklieren zijn niet gezwollen en weinig vochtig op sneevlakte. Uitstrijkjes, vervaardigd van afkrabsel van zeer veel stukken mucosa uit de veranderde darmgedeelten en van de mesenteriale lymphklieren gekleurd volgens Ziehl-Neelsen, geven in dunnen en dikken darm (ook ileocoecaleklep) slechts spaarzaam, meest alleenliggende plompe zuurvaste staafjes te zien; het mesenteriale kliersap vertoont enkele mooie hoopjes paratuberkelbacillen.

Longen en pleura zijn bedekt met nieuwvormingen en wel een granulatieweefsel met gekorreld oppervlak, dat aan tuberculose doet denken. De lever vertoont verschillende chronisch ontstoken plaatsen (distomatosis). Enkele renculi van de nieren hebben een grijswitte kleur.

Microscopie.

De darm vertoont een belangrijk verdikte mucosa, waarin opvalt de haardvormige ophoopingen van epithelioide cellen vergezeld van enkele reuzencellen, bij immersievergrooting in de volgens Ziehl-Neelsen gekleurde praeparaten zeer veel zuurvaste staafjes.

Verschillende Lieberkühn'sche klieren vertoonen vervalsverschijnselen in dien zin, dat de bekleedende cellen, gedeeltelijk verdwijnen en het lumen van de klierbuis met een detritusachtige massa gevuld raakt.

Zoowel uitzetting als schrompeling der klieren komt hierbij voor. In de detritusachtige massa komen in wisselende hoeveelheid zuurvaste staafjes voor.

De epithelioide cellen en reuzencellen worden evenzeer in de

Sluiten