Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppervlakkige als diepe lagen van de mucosa aangetroffen en in de geheele mucosa zeer veel bacillen.

De muscularis mucosae is alleen in de plooien sterk verdikt en uitgerafeld en de submucosa bevat ook alleen in die plooien een groote hoeveelheid infiltraat w.o. epithelioide cellen, een enkele reuzencel en een groot aantal bacillen. Echter valt in de submucosa ook weer op de haardvormige ophoopingen van infiltraat en epithelioide cellen. In de submucosa zijn een tweetal grootere venen omgeven door een infiltraatophooping, waarbij een doorbraak van het proces van de omgeving direct naar het lumen van het vat is te vervolgen.

In het lumen worden naast infiltraat, epithelioide cellen en reuzencellen, een groot aantal zuurvaste staafjes gevonden. De wand van de vene is verder normaal en intact. (Phlebitis paratuberculosa.)

De mesenteriale lymphklieren vertoonen als opvallende bevinding een verandering van het bindweefsel, zoowel in de septa als in de sinus, waar de reticulumvezels in collagene fibrillen veranderd zijn.

Specifieke veranderingen van de klieren ontbreken vrijwel geheel, slechts een enkel zuurvast staafje wordt in het bastgedeelte aangetroffen.

Longen en pleura geven haarden te zien, waarin multiple miliaire tuberkels enkele met beginnende verkazing en een enkel lang zuurvast staafje.

Bronchiale klieren vertoonen geen afwijkingen.

Lever, portale lymphklieren, milt, nier, uierlymphklieren en verschillende vleeschlymphklieren, negatief.

Geval 19.

Zwartbonte koe, dertien jaar oud.

Het dier verkeert in goeden voedingstoestand; daar de melkgift steeds slechter is geworden, wordt de koe voor de slachtbank verkocht.

Klinisch onderzoek: P. 68, A. 24, T. 39°.

Aan de longen zijn vooral links abnormale geruischen te hooren, vooral piepen en chymen, welke na hoesten minder worden. Type

Sluiten