Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het rund wordt op 24 Augustus geslacht.

In de iongen worden verschillende verkaasde en verkalkte haarden van knikker- tot eigrootte aangetroffen. Ook in de bronchiale lymphklieren zijn verkalkte haarden. Voorts een vuistgroote mediastinale klier met verkalkte haarden.

De lever vertoont aan de voorvlakte een kinderhoofdgroote vacaatwoekering als gevolg van een hernia diaphragmatica. Uit— strijkjes uit haarden in de long benevens bronchiale en mediastinale lymphklier gekleurd volgens Ziehl-Neelsen zijn negatief.

Bij uitwendige beschouwing van den darm worden geen afwijkingen gezien. Ook na openknippen van den darm blijkt de darminhoud normaal en de darmmucosa niet noemenswaard verdikt te zijn, terwijl de plooien gemakkelijk verstrijkbaar blijken.

De mesenteriale lymphklieren zijn niet gezwollen en volkomen normaal, eveneens normaal vochtig op snèevlakte. Uitstrijkjes van zeer veel stukjes mucosa van den darm en van de sneevlakte van de mesenteriale lymphklieren, gekleurd volgens Ziehl-Neelsen, geven allen een absoluut negatief resultaat.

Verschillende stukjes darm en mesenteriale klier eenigen tijd bewaard (dus na rotting) en fijn gewreven met phys. keukenzoutoplossing, uitgeschud met ligroïne en gecentrifugeerd, leveren eindelijk de vondst van een enkel hoopje paratubercelbacillen. Het is alsof de weefselcellen de bacillen zoodanig vasthouden, dat we ze niet in een gewoon uitstrijkje kunnen aantoonen.

Van het verkaasde en verkalkte materiaal van long en klier wordt cavia 250 subcutaan aan de liesplooi ingespoten, welke cavia 250 is gestorven op 17 October 1931, waarbij de sectie het beeld van algemeene tuberculose te zien geeft, n.1. van lever, milt en longen en van de inspuitplaats; tuberkelbacillen worden in de verschillende organen aangetoond.

Microscopie.

Darm: hiervan werd binnen een half uur een ijscoupe gemaakt en was het direct mogelijk de diagnose paratuberculose uit het histologische beeld te stellen, waar dit in uitstrijkjes na zeer veel zoeken

niet mogelijk was.

De mucosa is belangrijk verdikt, verschillende Lieberkühn sche klieren zijn verdwenen, zeer weinig groepjes epithelioide cellen en

I

Sluiten