Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

abscesje in de submucosa aangetroffen, waarin een massa vervallen leucocyten met kleine kernen, doch geen zuurvaste staafjes (parasitair haardje?).

De mesenteriale Iymphklieren bevatten zeer veel hoopjes epithelioide cellen en een groot aantal reuzencellen. In een enkele reuzencel wordt een zeer groot aantal zuurvaste staafjes gevonden, de meeste bevatten slechts hier en daar een enkele bacil. De reuzencellen komen niet alleen in het bastgedeelte, maar tot dichtbij het merg in het praeparaat voor.

Longen en bronchiale Iymphklieren, lever en portale Iymphklieren, milt, baarmoeder en verschillende deelen van de vrucht, zijn alle negatief. Ook in verschillende vleeschlymphklieren en uier en uierlymphklieren worden, bij kleuring volgens Ziehl-Neelsen, geen zuurvaste staafjes gevonden.

Geval 22.

Zwartbonte koe, 2 jaar oud.

Het dier is sterk vermagerd en heeft al geruimen tijd diarrhee gehad, maar maakt overigens een volkomen gezonden indruk.

Klinisch onderzoek: P. 70, A. 20, T. 38.5°.

Slijmvliezen porceleinwit, geen klierzwelling, geen oedeem in de keelgang. De faeces zijn waterdun en slijmig.

Faecesonderzoek: reeds in het eerste gezichtsveld worden een aantal hoopjes zuurvaste, plompe staafjes gevonden.

De ophthalmoreactie (tuberculine) is negatief.

Intradermale Johnine reactie:

Totale toename van de huiddikte Johnine Sheather 15 m.M., Johnine Dunkin 19 m.M., beide warm en pijnlijk, dus duidelijk positief.

Het rund wordt geslacht op 3 September 1931.

Bij uitwendige beschouwing van den darm blijkt de geheele dunne darm een verdikten wand te bezitten en de dikke darm voor slechts een klein gedeelte. Bij openknippen van den darm wordt overal een waterdunnen inhoud aangetroffen. De mucosa van de dunne darmen en van een gedeelte van de dikke darmen is belangrijk verdikt en sterk geplooid. De ileocoecale klep blijkt een weinig gezwollen.

De mesenteriale Iymphklieren zijn matig gezwollen.

Sluiten