Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De mesenteriale lymphklieren bevatten zeer veel fijne bacillen, ook worden tal van zuurvaste korrels gezien.

Longen en bronchiale lymphklieren, lever en portale lymphklieren, milt, baarmoeder en vrucht en verschillende vleeschlymphklieren, uier en uierlymphklieren geven geen specifieke veranderingen te zien, terwijl bovendien geen zuurvaste staafjes in volgens ZiehlNeelsen gekleurde praeparaten kunnen worden aangetoond.

Geval 30.

Zwartbonte koe met kol, acht jaar oud.

Het dier verkeert in een vrij goeden voedingstoestand, eet en herkauwt normaal, heeft echter ernstige diarrhee. Het geheele achterlichaam is met ingedroogde faeces bedekt.

Klinisch onderzoek: P. 74, A. 24, T. 39°.

Slijmvliezen normaal,- geen oedeem in de keelgang. Behalve de ernstige diarrhee is niets abnormaals te vinden. De faeces zijn zeer dun, slijmig en vol gasblaasjes.

Faecesonderzoek, bij herhaling verricht, blijft steeds negatief. Afkrabsel rectaalslijmvlies eveneens negatief.

De ophthalmoreactie (tuberculine) is negatief.

Intradermale Johnine reactie.

Totale toename van de huiddikte Johnine Dunkin 14 m.M., zeer pijnlijk, warm en gezwollen (sterk positief), Johnine Sheather 8 m.M., weinig oedeem, weinig pijnlijk. Paratuberculine negatief. De reactie van de vogeltuberculine die na 24 uur positief was, werd na 72 uur echter negatief.

Het rund wordt op 8 Oct. 1931 geslacht.

Bij uitwendige beschouwing van den darm blijkt deze over de geheele lengte van het dunne zoowel als van het dikke darmkanaal een eenigszins verdikten wand te bezitten. Bij openknippen van den darm wordt in alle deelen een dunne slijmige inhoud aangetroffen. De mesenteriale lymphklieren zijn niet noemenswaard gezwollen. Uitstrijkjes, gemaakt van afkrabsel van zeer veel gedeelten van de mucosa, zoowel van dunnen als van dikken darm en van de sneevlakte van de mesenteriale lymphklieren geven bij kleuring volgens Ziehl-Neelsen alle een negatief resultaat, zelfs na fijnwrijven van zeer veel materiaal en uitschudden en centrifugeeren is het resultaat

Sluiten