Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knikker- tot nootgrootte. De bronchiale lymphklieren zijn gezwollen en geven op doorsnede knikkergroote verkaasde en verkalkte haarden te zien. De lever is doorzaaid met witgekleurde haarden van verschillende afmeting, de grootste hebben de afmeting van een kindervuist en puilen uit boven de leveroppervlakte. De linkerkwab geeft op doorsnede een verkaasde en verkalkte haardenmassa te zien. De portale lymphklieren zijn gezwollen en vertoonen op doorsnede weer talrijke meer en minder groote verkaasde en verkalkte haarden.

Microscopie.

Darm: de veranderingen betreffen zoowel den dunnen als den dikken darm. Vooral de dunne darm vertoont een mucosa van wisselende dikte, zij is echter op de meeste plaatsen niet duidelijk verdikt. Het interglandulaire bindweefsel is plaatselijk geïnfiltreerd met chronische ontstekingscellen, o.a. eosinophile leucocyten; epithelioide cellen en reuzencellen worden niet gevonden. In den dikken darm is het bindweefsel van de mucosa eenigszins oedemateus met vrij veel follikelachtige lymphocytenhaardjes. De plaatsing der Lieberkühn'sche klieren is in het algemeen regelmatig. In enkele phagocyten bevindt zich een rood-oranjerood pigment in korrels en schollen. De muscularis mucosae is ook wat onregelmatig hier en daar verdikt, soms iets geïnfiltreerd. In de submucosa treedt ook een matige infiltratie op, soms van folliculair karakter; er is geen opvallende verbreeding.

De mesenteriale klieren bevatten enkele tuberkelachtige haardjes in het merg met sterke necrose en geringe verkalking, slechts door een zeer smalle zoom van granulatieweefsel met enkele reuzencellen omgeven.

In de bast komen verspreid enkele reuzencellen voor of hoopjes epithelioide cellen (in sinus). Zuurvaste staafjes worden hier nergens gevonden. De reticulumcellen bevatten vooral in de bast nogal eens roode korrels en schollen, in het merg veel donkerbruine fijne korrels.

In lever, portale lymphklieren, longen, bronchiale lymphklieren, worden typische verkaasde tuberkels gevonden, waarin een aantal slanke zuurvaste staafjes.

Diagnose: tuberculose van longen, lever, bronchiale-, portale- en

Sluiten