Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdacht hoopje zuurvaste staafjes gevonden. Ook bij herhaald onderzoek worden eens 4 bacillen bij elkaar en enkele alleenliggende verdachte staafjes gevonden.

Ophthalmoreactie (tuberculine) niet verricht.

Intradermale Johnine reactie.

Totale toename van de huiddikte tot 10 m.M. Paratuberculine Johnine Sheather, Johnine Dunkin, gezwollen, warm en pijnlijk. De reactie van de vogeltuberculine is negatief. Phleïne toename van de huiddikte is 8 m.M., iets minder gezwollen, warm en pijnlijk.

Het rund wordt geslacht op 2 December 1931.

Bij uitwendige beschouwing blijken enkele meters van den dunnen darm een verdikten wand te bezitten. De mesenteriale lymphklieren zijn matig gezwollen en vochtig op sneevlakte. Bij openknippen van den darm wordt in alle deelen een slijmige inhoud aangetroffen, terwijl in de verdikte darmgedeelten de mucosa belangrijk verdikt blijkt te zijn, zoodat een sterke plooivorming is ontstaan, die niet verstrijkbaar is. Uitstrijkjes, gemaakt van afkrabsel van de darmmucosa en van de sneevlakte van de mesenteriale lymphklieren, vertoonen bij kleuring volgens Ziehl-Neelsen in geen enkel darmpraeparaat, ook niet in die van de ileocoecale klep, zuurvaste staafjes, doch in uitstrijkjes van de sneevlakte van de mesenteriale klieren vond ik enkele hoopjes bacillen.

Microscopie.

Darm: alle praeparaten geven een belangrijk verdikte mucosa te zien, waarin veel Lieberkühn'sche klieren verdwenen zijn en veel infiltraat is opgehoopt en wel lymphocyten, eosinophile leucocyten en epithelioide cellen en een hoogst enkele kleine reuzencel.

In enkele praeparaten worden geen zuurvaste staafjes gevonden, terwijl in andere, waar men met zwakke vergrooting door de talrijke roode vlekjes zeer veel bacillen zou verwachten, dit alleen fuchsinophile kleurstofophoopingen blijken te zijn, terwijl ook in phagocytaire cellen groepjes dergelijke kleurstofophoopingen, doch geen enkel zuurvast staafje wordt gezien.

Andere praeparaten geven echter naast de bovengenoemde veranderingen, plaatsen te zien, waar alle Lieberkühn'sche klieren in de mucosa verdwenen zijn en de zich daar bevindende epithelioide cellen beladen zijn met zuurvaste bacillen.

Sluiten