Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl in de klier een hoopje van 4 zuurvaste staafjes en bovendien enkele alleenliggende verdachte bacillen worden gevonden.

Van het met antiformine behandelde materiaal, na uitwasschen met physiol, keukenzoutoplossing en opnieuw centrifugeeren (steriel) worden op 29 December een aantal voedingsbodems geënt. Deze vaste eivoedingsbodems zijn afkomstig van Dr. F. C. Minett en Dr. G. W. Dunkin en worden na enting geplaatst in de broedstoof bij 40° C.

In het midden van de maand Februari 1932 begint op de meeste met paratuberculeus materiaal geënte buisjes een duidelijke groei te komen, dus na ruim 6 weken.

Microscopie.

Darm: zeer weinig verdikte mucosa. In de oppervlakkige lagen een weinig infiltraat en een enkele reuzencel en een enkel groepje epithelioide cellen, waarin hier en daar twee of drie zuurvaste plompe staafjes worden gevonden.

De muscularis mucosae en de submucosa vertoonen geen afwijkingen. In zeer veel praeparaten van andere darmgedeelten worden geen noemenswaarde veranderingen en geen enkel zuurvast staafje aangetroffen.

De mesenteriale lymphklier bevat zeer veel groepjes epithelioide cellen en zeer veel mooie Langhans'sche cellen en een groot aantal hoopjes zuurvaste staafjes. De reuzencellen worden zoowel in de follikels als in de sinus van de bast aangetroffen en zijn zeer ver tot bijna in het merg te vervolgen.

In longen en bronchiale lymphklieren, lever en portale lymphklieren, milt, verschillende vleeschlymphklieren, uier en uierlymphklieren, worden bij kleuring volgens Ziehl-Neelsen geen enkel zuurvast staafje gevonden.

Geval 41.

Zwartbonte koe, vijf jaar oud.

Het dier verkeert in zeer goeden voedingstoestand, is zelfs \et te noemen, heeft 6 maanden geleden een diarrheeaanval gehad, waarbij het sterk vermagerd is. Thans heeft het sinds eenige dagen weer diarrhee en wordt daarom verkocht.

Klinisch onderzoek: P. 70, A. 23, T. 39.2°.

Sluiten