Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Zoo mogelijk gescheiden weidegang van reageerende en niet reageerende dieren, terwijl echter het jonge vee in ieder geval niet tezamen met de reageerende dieren mag worden geweid.

12. Behandeling van de mest met ongebluschte kalk en het land na bemesting een maand onbeweid laten liggen.

Op bovenomschreven wijze worden allereerst alle smetstof verspreiders in den kortst mogelijken tijd onschadelijk gemaakt (punten 1 tot en met 7).

De eigenaar heeft nu slechts te letten op het optreden van diarrhee, wat tijdens het melken in de weide direct moet opvallen, terwijl het gedurende de stalperiode onmiddellijk wordt geconstateerd.

Het isoleeren zal soms bezwaren meebrengen gedurende de stalperiode, dan kan dergelijke verdachte mest onschadelijk worden gemaakt door ze met ongebluschte kalk direct te bestrooien.

Treedt de diarrhee op, terwijl de dieren in de weide loopen, dan moet het verdachte dier onmiddellijk uit de koppel worden verwijderd.

Het faecesonderzoek behoort met de meeste nauwkeurigheid bij herhaling te geschieden, de eigenaar kan het te onderzoeken materiaal bij den dierenarts bezorgen.

Punt 9 is een conclusie, welke de ondervinding langzamerhand heeft geleerd; evenals bij tuberculose, zien we dikwijls de dieren als sneeuw voor de zon verdwijnen, nadat ze een kalf ter wereld hebben gebracht.

De paratuberculose-vrije opfok is een van de belangrijkste deelen van de bestrijding. Algemeen wordt aangenomen, dat in de eerste levensweken de dieren worden geïnfecteerd, terwijl de paratuberculose eerst zeer veel later pas zich in optima forma gaat ontwikkelen (Lash-Mohler). „C'est le début même de 1'infection paratuberculeuse qu'il faut dépister" (Vallée-Rinjard).

Als uiterste noodzaak zou men het eerste jaar kunnen adviseeren geen kalveren op te fokken, dit is echter een maatregel, die buitengewoon in het bedrijf ingrijpt.

Op gescheiden weidegang van jong vee en reageerende dieren moet nog eens nadrukkelijk worden gewezen.

Staatsbemoeiing.

Deze bestrijdingsmaatregelen wil ik met opzet „de ideale" noe-

Sluiten