Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoornissen voortvloeiden De Ziektel ?cn (lerzelver

Be m,Jia :ZJÜ ^:\io„, XS d ovc"rofr™dwaasheW gre„,.e„,Ie veilen „",S'Cf. c„e"r\aan

nis hoogst gebrekkig T)r> IVii i 'j volkenken-

ï;£ëÉël?i?|S

.. handen „er AMlymisJ, '

Arts ter opsponng Tan de oorzaken der ziekten of Zr

kunde' ^m^ntr^en^sfrf6 htf ^

HÏ^rr'-1",L™ ~ïrsïï

=ssss^

aaïte srf ztF:

schillende /Wëw getoetst worden TCr"

«oen,Sn'ïaXS'eWié™' ^ ''e

hot is ui, de tóen ge^vL Kroni r"" T ' «

nie?Si,S £Le7 'Sr-teïri

natuur, - bij het waarnemen der ZschüJ^ , van het verband van gevolg en oorzaak nr> t ' m P j tS « ye dadelijk aan h„n%tels?l onderopen" h„STÏ*" Jolmg daardoor «eed, op valsche ty/ofase, en «S.

Sluiten