Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spier gehaald). Nooit deed hij tenotomie aan beide oogen in dezelfde zitting.

Bij strabismus convergens werden beide oogen gedurende 8 dagen, bij strabismus divergens gedurende 7 dagen, afgesloten; iederen dag werd echter de wond nagezien. De draden werden eerst na het wegnemen van het verband verwijderd.

Asmus is geen voorstander van vroegtijdige operatie. Als grens neemt hij 7 tot 8 jaar aan. Wel wil hij op een zoo jeugdig mogelijken leeftijd,

vóór het 4e jaar, conservatief behandelen teneinde amblyopia ex anopsia te voorkomen: „Da die genaue Einstellung der Augen schlieszlich doch ,,nur durch die Fusion bewerkstelligt wird, diese aber an ein gewisses „Masz von Sehscharfe gebunden ist, so müssen wir bei kleinen Kindern „die zu schielen beginnen, alles daran wenden dem abweichenden Auge „die Sehscharfe zu erhalten. Gelingt es auch nur x/6 zu konservieren,

„ja nur die zentrale Fixationsfahigkeit, so kann das schon ein groszer „Gewinn sein."

Elders schrijft hij: „Aufgefallen ist es mir immer, dasz Falie mit ganz „miserabier Sehscharfe des Schielauges meist sehr früh zu schielen begonnen hatten und nie behandelt worden waren."

Asmus erkent de mogelijkheid van een overslaan in divergentie ook na langeren tijd bij zijn methode van opereeren. Hij deelt één geval mee op 258 operaties. Uit 10 ziektegeschiedenissen die uitvoeriger behandeld worden, en 9 maanden tot 4 jaar na de operatie gecontroleerd zijn, blijkt dat één patiënt van 20 jaar met strabismus convergens uniocularis van 28 graden met excentrische fixatie aan het ééne, en na verbetering met een cylinder glas aan het andere oog een visus van 6/24 had. Na tenotomie en Vorlagerung aan het strabeerend oog, vertoonde patiënt 16 dagen na de operatie een convergentie-rest van 10 graden; na 3 maanden waren de oogen recht; na 10 maanden bestond er een divergentie van 9 graden.

Van 50 gevallen, waarbij tenotomie en Vorlagerung in dezelfde zitting verricht zijn, hebben er 28 één tot 9 jaar onder controle gestaan.

Volgens schrijver is in geen enkele ziektegeschiedenis een onvoldoende convergentie noch een divergentie genoteerd. Ook zou er geen enkele later verder last gehad hebben. Blijkbaar neemt Asmus een divergentie van 9 graden (zie boven) nog als cosmetisch goed resultaat aan. Het is volgens ons zeer goed mogelijk, dat het bovengenoemde geval later een meer uitgesproken secundaire divergentie heeft vertoond.

Jaensch bericht over een aantal gevallen, waarin gelijke indicatie tot Jaensch ingrijpen bestonden, en gelijke techniek van opereeren gevolgd werden, die maanden tot jaren na de operatie gecontroleerd zijn geworden.

Bij een geringen en bij een middelmatigen graad van strabismus convergens wordt eerst de conservatieve therapie gedurende minstens 4 tot 6 weken toegepast, namelijk correctie van de refractie-anomalie, en bij kinderen jonger dan 6 jaar, zoo noodig ook verbinden van het fixeerende

Sluiten