Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gentie op te voeren door een vinger in verschillende richtingen te bewegen, terwijl zij er naar keken.

Op het al of niet aanwezig zijn van exophthalmus hebben wij onderzocht met den exophthalmometer van Hertel. Steeds werd de stand der toppen van de beide corneae nagegaan, terwijl het te onderzoeken oog recht vooruit keek. De exophthalmus werd gemeten, omdat Van der Hoeve bericht, dat volgens een onderzoek van Felix, na operaties aan de uitwendige oogspieren gedurende eenige dagen een naar voren treden van den bulbus, waaraan geopereerd werd, ontstond, maar dat dit met den tijd weer verdween. Felix deed zijn onderzoek met behulp van den exophthalmometer van Koster.

Sluiten