Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESULTATEN.

Van de 100 patiënten geopereerd volgens de methoden van Prof. Koster en door mij gecontroleerd, waren er:

Leeftijd: 21 onder den leeftijd van 7 jaar,

40 tusschen 7 en 12 jaar,

39 boven den leeftijd van 12 jaar.

Van de 21 patiënten onder den leeftijd van 7 jaar geopereerd, hadden er vóór de operatie:

3 strabismus convergens alternans,

15 strabismus convergens unilateralis,

2 strabismus divergens unilateralis,

1 strabismus convergens et sursumvergens.

Van deze patiënten was de gezichtscherpte vóór de operatie bij:

7 onbekend,

11 gelijk aan of kleiner dan !/10 aan een of beide oogen,

3 meer dan 1f10 aan beide oogen.

De refractie was bij:

3 niet opgeteekend,

15 hypermetropisch,

3 emmetropisch.

De volgende operaties werden verricht:

9 tenotomie aan één oog,

4 tenotomie aan beide oogen,

3 tenotomie en peesplooiing aan één oog,

1 tetonomie aan één oog, tetonomie en peesplooiing aan het andere,

2 tetonomie aan beide oogen en ophalen van de pees aan één oog,

2 tenotomie aan één oog en ophalen van de pees.

Het subjectief resultaat van de operaties was bij:

14 goed,

6 matig,

1 slecht.

Het blijvend resultaat zonder correctie was bij:

6 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

10 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

5 overgegaan in secundair strabismus.

Het blijvend resultaat met correctie was bij:

8 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

4 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

6 overgegaan in secundair strabismus,

3 niet na te gaan.

Sluiten