Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Gevallen van strabismus convergens et sursumvergens alternans geopereerd: 1 door tenotomie aan beide oogen en 1 door multiple operaties. Het subjectief resultaat was bij 1 goed en bij 1 matig. Het blijvend resultaat, zonder correctie, was bij 1: een scheelsziensrest van minder dan 10 graden en bij de andere overgegaan in secundair strabismus: met correctie waren beide gevallen overgegaan in secundair strabismus. De scheelzienshoek is sedert de operatie in 1 geval overgegaan in secundair strabismus, en in het andere constant gebleven.

6 Gevallen van strabismus convergens et sursumvergens unilateralis werden als volgt geopereerd:

3 door tenotomie aan één oog,

1 door tenotomie aan beide oogen,

1 door tenotomie aan één oog, en tenotomie met peesplooiïng aan het andere,

1 door multiple operaties.

Het subjectief resultaat van deze 6 gevallen, was bij:

2 goed, 3 matig en 1 slecht.

Het blijvend resultaat, zonder correctie, was bij:

1 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

3 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

2 overgegaan in secundair strabismus.

Het blijvend resultaat, met correctie, was bij:

1 een scheelziensrest van minder dan 10 graden,

3 een scheelziensrest van 10 graden of meer,

2 overgegaan in secundair strabismus.

De scheelzienshoek nu, vergeleken met dien direct na de operatie was bij:

2 overgegaan in secundair strabismus,

3 weer grooter geworden,

1 niet na te gaan.

2 Gevallen van strabismus divergens et sursumvergens unilateralis werden geopereerd: één door tenotomie met peesplooiing aan één oog, en één door multiple operaties. Bij beide was het subjectief resultaat goed, en het blijvend resultaat, zonder en met correctie, een scheelziensrest van 10 graden of meer. De scheelzienshoek is sedert de operatie in één geval weer grooter geworden, en in het andere constant gebleven.

1 Geval van strabismus sursumvergens en 1 geval van strabismus divergens latens werden beide geopereerd door tenotomie aan één oog. Bij beide was het subjectief resultaat goed. Het blijvend resultaat, zonder correctie, was in beide gevallen een scheelziensrest van 10 graden of meer, en met correctie een scheelziensrest van minder dan 10 graden. Een eventueele verandering in den scheelzienshoek sedert de operatie was in geen van beide gevallen na te gaan.

Sluiten