Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strabis- Strabismus Unilateralis I \ziqiiq

Jaar m"s «aterans VISUS Refractie BLIKVELDEN , .~~

ANAMNESE — _ US LATENS Strabismus Alternans STRABISMUS UNIIATFRAiis

Behand. Alternans pnm, n;„ I I OPERATIE uur oinacisMUb U.MlLATERALfS ^

iaar Duur fnnwn, n„v, I ! r .. . _ — : J Binoculair Zien kxoph-

' ' j Surs O.D. I O.S. O.D. O.S. Therapie na Operatie Q D ~ ~ ——— Aftümd. o^_Correcüe__ Met Correctle electie CoSie donder Correctie Met Correctie tha!m"S

N0- Conv. Div. O.D. o.s. O.D. o.s. I ■ ' ]: '* 3 4i 6 7i 9 '°i Hyperph. -g ^ ■= Hvnernh « 4 orrect^ Correct* Opmerkingen

1 °-S' 12 10J 9 7J 6 4J 3 IJ o §• o o o ° Conv' Dlv- Surs. Conv. Div. Surs Zonder Stereo-

i j — 1 o.d. o.s. b ^ & od os t3 & Conv- Div' Conv' Div- i 1 : L_ DiePte scopisch O.D. o.s.

1910 I j r ~ ~ j — —— — 'J u O.D.j O.S. O.D. O.s. O.D.I o.s. O.D.[ O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. zin" Zien-

1916 Ziet scheel laatste 2V2 jaar. 55° 90 »/ 1, „ I I I j

No. 1401. Voorgeschreven bril- /w '40 Hom. Hom.

O.D.+2, O.S.+2Va. H. 2 H. 2V2 1 I i

No'm DraaS' '• '• Vu V. H. 2 H.2'/s O.S. Tenot. Reet. Int.f

No'93?89. D'°eg '9IS' "/i.met+1 »/„>net+3 H. 1 H. 3 Bril:O.D. + l. '''jn"L' 8=™S

1933 Stand oogen slecht , *, ==1°/l° =3/l0 O.S.+3. Tno

'/..™.+V, ./„m.t+4 H.1 H.4 O.D 50» 55» ,0» 45» 50» 60» 55» 55» : | I I |? H

I I ' py r rpppr H I 5° 200 »• ««» >*« ,4 ,5

1905 Op 5 jarigen leeftiid • O n ?° , I 1 ~ I ——L 1

No. 967. Leucoma Adh. post- 1%om^t~R 1V2 H. 3 O.D. Iridectomie. II i I

kerat. neuroparalyt. = °/l0 Tatouage.

1909 O.D. Exit Kerat. Neuro- ?° i, 10/ mp+ , „ „ „ „ ^

No. 1725. paralyt. '® /io™et+2 H. 2 O.D. Tatouage.

1933 O.D. Colaboma Artif Leu- ,, n„,=1°(10 Tenot Rect Int- 10° r>°

coma Adh. Tatouage /s ? H" 3 °

resten Cornea Anaes- 10 °-D- Oogbewegingen naar basaal tol I 20° 10° , , -jn° on° '

thesie. beperkt. 17 18

Stand oogen slecht. °-s- 50° 55° 50° 45° 60° 60° I 60° 50°

1901 Ziet wel eens een weinig 7° ?° <7 eev VI h 01 F ' ^ ~~ ~ " ' 1 —

No. 1619 Ioensch. Nictatio. O.S.

No. 2602. 35 I 10/10 g-g-v- S/iomet+i/2 O.S. Peespl. Reet. Int. [

4/io Tenot. Reet. Ext. ; |

6 dagen na operatie g,lrin„

dubbelbeelden.

No! 2352. 9/10 g-g"v- 3/i° met+1 H-0"1 H- 1

No'3474. j'Ao met+3/4 3/10 met-f s/4 H.0-1 H.0-1 Bril O.D.S.-P/4. 1 1 ?°

1933 Draagt bril: o D 4-3/ ™, =9(10 ^y10 ?°

Q-S.'+l1!. Il0™ï+/' "/W%+I1/* H-0-1 H. 1 o.d. 40° 45° 50° 50° 55° 55° 60° 50° 5 Meter 2° 7° ,00

sedert 3 maanden. 10 10 O.S. 35° 45° 50° 45° 50° 55° 45° 40° i/3 2° 6° 3 4° 25° 10° 15°-20° 15° • •

Heeft zonder bril af en " 2° ! I Ja Ja 171A 19

toe gekruiste dubbel-

Stand oogen matig. | | I

Sluiten