Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geb.te Strabis- Strabismus Unilateralis VISUS Refractie BLIKVELDEN STRABISMUSLATENS Strabismus Alternans STRABISMUS UNILATERALIS Exophjaar mus uuf Binoculair Zien thalmus

„ , , ANAMNESE Ai+prnnns ^ OPERATIE Zonder Correctie Met Correctie Zonder Met Zonder Correctie Met Correctie „ , . Behand. Aiternans Conv. Div. i , j Afstand. Correctie Correctie Opmerkingen

jaar Duur Conserv. Beh. Surs O.D. O.S. O.D. O.S. Therapie na Operatie aD | ,2 ^ 3 4| 6 7, 9 10i Hyperph. d ■= | Hyperph. £ £ f j -^on^ Div. Surs. Corn^ Div. Surs. » 0.D. 0.s.

No. Conv. I Div. O.D. O.S. O.D. O.S. O.S. 12 I lCWr 9 7i 6 4i 3 i li — ° 2 O ° £ Ü Conv, Div. ConV. Div. 7;n 7jpn

j O.D. O.S. lü 3 £ O.D. O.S. BJ [2 £ , O.D. O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. O.D. O.S.

. _ - . . _ __ " | | j j - ■

1906

1909 Sedert 1 jaar, nu en dan period, ±H.6 H.7-8 No. 2646. scheel zien met O.S.

Voorgeschreven bril:

O.D.+5, O.S.+6.

1910 Draagt bril als boven. iH.6 ±H.7 No. 2107. Bril behouden.

1911 Draagt bril als boven. period H. 6 H. 6 No. 2692. Bril behouden. ™'2q„

1912 Draagt bril als boven. ? met+6 ? met+6 H. 6 H. 6 No. 1312. Bril behouden. " =7io =7/io

1917 Draagt bril als boven. ?° 6/io met+5 6/i20met+6 O.S. Tenot. Reet. Int.

No. 225. =8/10 =Vio Bril: O.D.+5, O.S.+6.

1923 O.S. maculae corneae; 7/iomet+5Va 1/(iomet+41/2 H. 5 ±H.5 Bril behouden. ±0° 0°

No. 3635. Exophthalmus. =10/io =4/5o

Draagt bril O.D.S.+572.

1925 Als boven. Viomet+5V2 740rnet+572 ±H.4 H.5-6 Bril behouden. period.

No. 665. =»/10 ' =^K/10 " ±12°

1933 Oogen recht. Draagt bril : 8/10met+574 730met+574 ±H.4 ±H.4 O.D. 50° 50° 50° 50° 50° 55° 50° 50° 0° 10° Neen Neen 12 12/l2

O.D.S.+572. ' =io/10 ' =l/20 O.S. 45° 45° 40° 50° 60° 50° 45° 45°

Pupillair lijn

______ —-— ______ ______________ i i , i i ~— ______ ______

1902

1910 Sedert het 3de jaar scheel. 20°-45' e/iometC+1/2 2I/Vio Hom. Hom. O.S. Peespl. Reet. Ext.

No. 2013. Megalo corneae. ' H. 0-1 H. 0-1 Tenot. Reet. Int.

'iu Na 6 dagen :

O.D. Tenot. Reet. Int.

Na 20 dagen :

O.S. Strab. Div. ± 18°

O.S. Tenot. Reet. Ext.

O.S. Strab. Div. (gering). + Strab. Surs.

Na 14 dagen :

O.S Reet. Int. gehecht in de buurt

van de oorspronke- „ ; Lrjn

lijke insertie plaats. f f ë l'

1933 Stand oogen slecht. 12/j0met+V2 Vl0met+74 E H. 1 O.D. 50° 45° 40° 45° 55° 60° 60° 60° 65° 10° 60° 10° Neen Neen 20 2172

' — -16ƒiQ " =5/10 o.S. 50° 40° 35° 40° 50° 65° 75° 50°

1894

1904 Sedert het 4de jaar scheel. 30° 1%0met+21/!s 7iomet+'72 H.2-3 H.2-3 O.S. Tenot. Reet. Int.

No. 2339. Drie jaar lang bril: =10/lo O-H =3/io Peespl. Reet. Ext.

O.D.S. + l gedragen. Bril: O.D.+272,

0.S. + 17.O+1.

1933 Stand oogen goed. 8/10 met—4 2/10met J-4'/2 H. 3 H. 5 O.D. 45° 50° 55° 50° 45° 50° 45° 50° 5 Meter ±0° 5° ±0° 2° 0° 10° Neen Neen 17 17J/2

Draagt bril: O.D.+372, =«/10 =«/10 O.S. 40° 40° 40° 50° 50° 50° 45° 40° V3 „ 2° 3° 2° 6°

0.S.+4O+7*

I !

Sluiten