Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geb.te Strabis- Strabismus Unilateralis VISUS Refractie BLIKVELDEN STRABISMUS LATENS Strabismus Alternans STRABISMUS UNILATERALiS P ,

jaar mus Binoculair Zien

Behand. ANA™ESE ~ _»» _ Alsland Z»nfcr Correctie Met Correctie ^-onder_ Zonder Correctie Met Correctie l"" Opmerkingen

Duur Conserv. Beh. ^ O.D. O.S. O.D. 0.8. »*»•>- J «,, |« 6 7J 9 .0* Hyperph. ï l i Hyperpit.j £ \ i 1 Cotw. Div. Sut, Conv. ST g» ^SodOS

No. Conv. Div. O.D.j O.S. O.D. O.S. O.S. 12 lOAi 9 i 7\ 6 4% 3 IJ - % 2 % g 8 3 Conv. Div. Conv. Div. , 1 7?n 7i^n

| | O.D. O.S. [ü 3 >• O.D. O.S. BJ [3 & O.D. O.S. O.D. O.S. O.D.;O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. ^,cu'

- - - - , . . . 1 _

1881

1898 Met 4de jaar verzweering 30° i/#0 g.g.v. e/emet-(-41/2 H. 6 H. 6 O.D. Tenot. Reet. Int.

No. 1260. aan O.D. en nadien =6/6 Na 3 dagen:

Strab. Conv. O.S. Tenot. Reet. Int.

Draagt sedert 11 jarigen Bril: O.D.S.+5. ; ! | ±5° spoor

leeftijd bril.

1905 Draagt bril O.D.S.+5. %/60 g.g.v. 9/io met+6 H.7-8 H.7-8 Bril behouden. >ering

No. 795. =io/10

1933 Stand oogen matig. Vsoo met+7 1/ls met+7 H.Ast. H. 8 O.D. 45° 35° 40° 40°: 45° 45° 45° 55° 20° 10° 20° 10° Neen Neen 16 17

Draagt bril O.D.S.+6. =s/300 =12/10 7-8 Pupiljair ijjn—

O.S. 45° 55° 50° 40° 45° 45° 50° 45°

1

1909

1913 Sedert 6 weken af en toe ?° H. 5 H. 5

No. 1115. scheel. Voorgeschreven bril O.D.S.+5.

1915 Draagt bril als boven. 33° i/12 y10 Hom. Hom. O.D. Tenot. Reet. Int.

No. 2483. +H.6 +H.6 Peespl. Reet. Ext. +0°

Brii behouden.

1916 Draagt bril als boven. 3/io met+5 7/io met+5 Bril behouden. jerinp No. 476. =7/io =8/io

1929 Draagt bril als boven. V16 met+6 5/10 met+6 H. 5 H. 5 Bril O.D.S.+6. Waf>0dfx

No. 3097. | =3/io ='/io 3p i m.

1933 Stand oogen goed. l/io met+7 1V4/10 met+6 H. 7 H. 7 O.D. 40° 45° 50° 50° 50° 50° 50° 45° 0° 0° Neen 1 Neen 10 10

Heeft af en toe dubbel- =21/2Ac ~8/io Pupil air lijn

beelden. Draagt bril: O.S. 45° 50° 45° 45° 50° 50° 40° 45°

O.D.S.+6.

— —

1884

1897 O.D. Vulnus perforans 6/eo g-g-v. 8/«o met-5 M. 7

No. 913. corneae op 6 jarigen leef- ©—1l1/2=«/18

tijd.Voorgeschreven bril:

O.D. plan, O.S.—5©—l1/*-

1900 O.D. Leucoma adhaerens. +20° 8/eo g.g.v. 5/eo met-6 Ast. M.Ast. O.D. Tenot. Reet. Ext.

No. 500. o—-l1/2=s/is irreg. Nog Strab. Div.+ 10°.

Na 2 dagen :

O.S. Tenot. Reet. Ext. _j_0°

Bril behouden. tia 4 tnnd.

Stereosc. oefenen. I -j-O0

1901 O.D. Leucoma adhaerens. 4/«0 g-g-v- 4/eo met—7 M.Ast. Bril behouden. 0°

No. 299. Draagt bril: O.D. plan, o—'V2=6/is

O.S.—5o—ll/g.

1933 Stand oogen goed. i/10 g.g.v. V20 met—872 M.Ast. M.Ast. O.Dt 40° 35° 45° 40° 40° 40° 40° 45° 10° 5° Neen Neen 18 18

Draagt bril : o—2 =*/10 11-28 15-17 O.S. 45° 45° 45° 40° 45° 50° 35° 40°

0.D.--6V2O-272.

O.S. —9o—21/2 (keerbril).

' ' I V. ' I fe 1 1 I I

Sluiten