Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°iaar~ Strabis- Strabismus Unilateraüs VIS U S Refractie BLIKVELDEN strabismus i a t f m s c, ... ""

jaar mus KABibMUb LAlhNS Strabismus Alternans STRABISMUS UNILATERALIS

□ h H ANAMNESE OPERATIE uur — — —— Binoculair Zien Exoph-

jaar ' Duur Conserv. Beh ^ . -f T Afstand. Zonder Correctie Met Correctie Zonder Met Zonder Correctie Met Correctie *

| Surs O.D. O.S. O.D. O.S. TheraPie na Operatie 0 D 12 | li 3 4* 6 7* 9 10Jt 1 ^ • • •— Coirectle Correctie Opmerkingen

No" conv. Div. O.D. O.S. O.D. O.S. os 12 iQ1 Q ?1 fi ,, f Hyperph. g. Hyperph. ■=■§,! Conv. Div. Surs. Conv. Div. Surs. ponder stere°-

i£ j ,u5 9 7* 6 4i 3 'i r, r, nr s S Ö - o 3 % Conv. niv ftnpy niv - _ __ _ _ Diepte scopisch O.D. O.S.

— ! O.D. O.S. M M $ O.D.; O.S. M £ £ ^ 0.D. O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. O.D.I O.S. O.D. O.S. Zien.

1892 !

Nn19360 ^scheel3 Jarige" 'eeftijd T 3/6° 6/i2 met+7 H. 8 H. 6 O.D. Tenot. Reet. Int.

No. 360. scheel. Voorgeschreven m.b. ^ H Brü behouden 10°

bnl: O.D.S.+7, gedu- 20° '8 H Q

rende 5 maanden. *

1933 Draagt°van" 190Taf bril H'6 H'15 0D' 50° 55° 50° 50° 45° 50° 55° 550 5 Meter ±0° 1° 0° 1° 50 Q0

Draagt bril 1072=7io =7io O.S. 50° 50° 55° 40° 50° 55° 50° 55° i/8 „ 4° 4° 4° ° Neen Neen 15Y2 151/»

Ö.D.+7V,

O.S.+6.

1895 tf4 H ' —

Op 6 VI.

No1Ö1861 AfbiiLm dubbelbeeIden 10° ' 7i„met-3/4 »/I0 met-3/. E. E. O.D. Tenot. Reet. Ext.

No. 1861. bi] inspanning der oogen. opiJV[. =io/ =10/ Stereosc. oefenen.

O.D. parese Reet. Int. 70

StNÏoP°era«egeeCelltdubbel- I 10/i.met+'/4 Vnet+7, E. E. O.D. 45° 45° 50° 50° 55° 60° 50° 45° 5 Meter 2° 5° 1° i6° 0° 0° 0° 0°

beelden meer /l° /l0 °'S" 45° 50° 50° 50° 55° 60° 55° 50° V» 1° 5° 0° 11° 0 0 0 ja? Neen 15 147,

^ i_ "1 | . || |

1890

No'9542 ^toLnTs *U m6t+3 V6Ü H" 4 H" 0S" Tenot" Rect' Int

° " e" nadlen , =7e Bril behouden. ±0°

scheel geworden. Draagt minder

bril O.D.S.+37* 1 i/2

jaar lang. O.D.S. maculae corneae.

1933 Stand oogen goed. 2/ mpt r 71/ 1/ mpt-LQ h fi w 7

Draagt van 8 iarieen " + U Uo +9 H' 6 H' 7 °-D- 50° 60° 55° 50° 45° 50° 40° 55° 5 Meter 2° 1° 3° 1° „

leeftijd af bril. = lw ~ '10 °"S- 45° 55° 45° 50° 50° 550 55° 55° 7, „ 7° 0° ° Neen Neen 161<* 17V2

Heeft bril: O.D.+5i/2 Pupillairlijn

O.S.+6

~ " — | I

1902 1 ™ H —

m 19£ Sciertth^t3dejaa/.fhee'- p0»-40 met+2 % met+2 H. 4 H. 4 O.S. Tenot. Rect. Int. I

Mo. 253. Met 8de jaar bnl: j ^ =i/j# Na 4 dagen: Spoo.

Voorgeschreven bril: O.D. Tenot Rect. Int.

„ ° . . , „ Bnl behouden.

O.D.S.+4 gedurende 2

maanden.

Na op e ratfe "s t e e°d gebrild. 1 2*A«met + H. 4 H. 4 O.D. 40° 45° 50°, 55° 60° 55°, 50° 50° 5 Meter 0° |±J 0° 5° 25° °° 20° °° ia? Neen 16 16

Draagt bril : O.D.+3V2, = 'W />== A° °-S" 4°° 45° 55° 50° 55° 60° 50° 50° V* - 2° 3° 0° 0°

O.S.+3.

|

'

1 I I

Sluiten