Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ . ,. BLIKVELDEN STRABISMUS LATENS Strabismus Alternans STRABISMUS UNILATERALIS Exonh-

Qeb.te Strabis- Strabismus Umlaterahs VIS U S Refractie c. l u c in r\ Binoculair Zien 5, ,p . . ^ mus —— tnaimus

J3a ANAMNESE i OPERATIE UUr Zonder Correctie Met Correctie Zonder Met Zonder Correctie Met Correctie Onmerkingen

Behand. Alternans Conv. Div. j i j i j i Afstand. Correctie Correctie " B

jaar Duur Conserv. Beh. __ Surs 0D 0.S. O.D. O.S. TheraPie na °Pcratie O.D. 12 j 1| | 3 | 4J 6 7* 9 10* Hyperph. £ | * i Hyperph.) •= f, 1 Conv. Div. Surs. Conv. Div. Surs. ponder Stereo 0 D os

No. conv. Div. O.D. O.S. O.D. O.S. O.S. 12 10i 9 7i 6 4J 3 1* Q p as, § | f OS. I Jj 1 Conv- | D'v- <*>»■ Div. oD|o.s. O.D. O.S. ^.|o.S. O.D. O.S.^O,D. O.S. zin" Zie"' -1

1877

1901 Sedert leeftijd van 2 weken 30° 6/24met—V3 6/8met Cyl+1 Ast. Hom. O.D. Tenot. Reet. Int.

No. 2065. scheel. eCyl+372 =e/e Mixt- H- 1 N°g over ± 15°-

=e/18 Hom. Na 3 dagen:

Ml-H.3 O.S. Tenot. Reet. Int.

Bril: I ! ! |

O.D.—1/2oCyl. +3l/2 ±°°

O.S. Cyl+1.

1902 Draagt bril als boven. «/^met—1/2 6/smetCyl+l Ast. Ast. Bril behouden. O.D. Reet. Int. paretisch. gering| ±0°

No. 338. oCyl+31/, =6/e Mixt. H.

— 6/

~ '18 0o 00

1913 Draagt bril als boven. 2/I0metCyl+ 5/i0 met+1 Bril behouden. O.D. Reet. Int. piretisch. ] j <

No. 163. Bij instelbewegingen: 2]/2=4/10 oCyl+11^

Nyst. rotat. =7/io | !

1925 Draagt bril: 3/10met+72 i/l0 met+2 Ast. Ast. Vertebril behouden. ?° ?°

No. 3960. 0.D.+V,oCyl+3 o+3 " o+l3/4 H. H. Opplakglazen+2V2.

O.S.+2oCyl+P/4. =5/i0 =7/io 0-3 1-3 Opplak-glazen + 11/2.

1932 Draagt bril als boven. 1,/W10met+1 ^/iomet+2 Ast. Ast. Bril behouden. O.D.j 50° 45° 40° 45° 60° 70° 75° 60° j 70° 150

Bij instelbewegingen: oCyl+3 O Cyl+2 H. H. Convergentie oefe- O.S. 45° 25° 25° 25° 60° 65° 70° 55°

Nyst. horiz. =5/io =9/io 1-3 1-3 ningen. ;

1933 Draagt bril als boven. I O.S. Tenot. Reet. Ext. | Bel"in^

Nyst. horiz. als boven. Peespl. Reet. Int.

Stand oogen slecht. Bril behouden.

1934 Draagt bril als boven. 11/2/10met+2 1'^ /10met+ Ast. Ast. O.Dt 35° 65° 30° 10° Neen Neen 16 16

Nyst. horiz. als boven. o Cyl+3 372°Cyl+ H. H. O.S. 40°| 45°

=4/io 1V2='/io 1-3 2-3

1880

1905 Vier jaar geleden: ?° %0met-10 V10 met—3 O.D.Tenot. Reet. Sup. O.D. 1 %

No. 990. O.D. kalk verbranding. =2,/2/i0 O Cyl—1 Bril: O.D.—10 loog^r

Een jaar geleden: —6/io O.S.—3oCyl—1. 'lan °S.

lood-intoxicatie.

Hierna visus achteruit gegaan. O.D. ptosis. 1 '< I ; | i 1934 Stand oogen tevreden. V« met—10 7» met~4 M- M- °-Dj 35° 65°; 60° 50° 70° 75° 65° 40° 0° 10° 0 10 Neen Neen 19VJ191/,

Draagt O.D.S.—4. =710 ==4/10 12 5-6 O.S. 40° 50° 60° 50° 70° 65° 55° 55°

j ( r_i^

1903 , ,, .

1908 O.D. catJL congenita. Dis- ?° — 10/iu O.D. Tenot. Reet. Int. Vert)e-

No 11 'SQ cissio catae teid.

' —' - ., 15/ or/ir h p DD fiO° 4"!° 41)0 40° 55° "iO0 55° 60° 10° i 5° Neen Neen 20 207<

1934 Stand oogen meestal recht. V300 g-g-v- n» g-»-v- "• ^ U- [ li!

Als patiënt moe is draait 11-12 Pupillair 1 jn

O.D. naar buiten en O.S. 55° 60° 60° 45° 65° 60° 55° 65°

boven.

O.D. .aohakie.

Opmerkingen

Sluiten