Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geb.— Strabis- Strabismus Unilateralis VIS U S PofnrtiV pi i in^ r i n r m

jaar mus ixetractie BLIKVELDEN strari^mitq iatcmc ^^

ANAMNESE _______ RABISMUS LATENS Strabismus Alternans STRABISMUS UNILATERALIS

Behand. Alternans Conv D; OPERATIE uur ~— ~ Binoculair Zien Exoph-

jaar Duur Conserv. Beh. ' _ ; , Afstanri Zonder Correctie Met Correctie Zonder Met 7f>mw rnrrmtir- mh p r thalmus

Surs O.D. O.S. o.D. O.S. Therapie na °Peratie o.o.1 12 li 3 41 fi 71 q ~ 7 7 Correctie Correctie Z°nder C°rreCt'e Met Correctle nnmor. .

No' conv. idiv. O.D. o.s. o.D. os | 2 2 2 9 102 Hyperph. •§_ •= a Hyperph •= -c' r " " { 7 . p erkingen

0.S.1 12 10^ 9 74 6 4i 3 U §■ §• ° ypetpn. g. g. §• Conv. Div. Surs. Conv. Div. Surs Zonder Stereo-

— — " o.d. osm >• o d I o s m >1 >. Conv' Div- Conv' Div- Diepte scopisch o.d. o.s.

1883 — ï » O.d. O.s. tt] m > O.d.! O.S. O.D,|q.S. O.d. O.S. q.D.|o,S. q.D. O.S. o.d.) o.s. zin- Zien.

1900 O.S. catL traum. membr. 20° «/ 1 nrn! „

No. 1242. Syn. post. I cxd

O.S. discissie. ! "asaal

Losmaken Syn. post. met K°ed

1901 O.S. aphakie • maculap i 1H0 ,, , _ ,

No 846 corneae 5/8metCyl+2 2/e0 met+9 Hom. H. O.S. Tenot. Reet. Int.

=% 0+2=6/ig H io ±0o

1934 Stand oogen recht. 7/ . . , , 2-3

O.S. pupil niet rond. /10 met+1 /12 met+5 H. H. O.D. 50° 55° 55° 45° 60° 50° 60° 60°

(Syn. ant.). Catê_ SecL p + >/2-7io 2 ±8. o.S. 45° 50° 50° : 60° 60° 45° 55° 50° 5° 12° g° 15° Neen Neen 19 22

J_ ) j ' I'

1883 —

1902 O.S. cat?_ traum. sedert +45= 6/ , 3/ 2/

No. 1510. het 4de jaar. /e '4 ho° O.S. Paresie Rdct. Ext.

Syn. post. — /« O.S. Tenot. Reet. Int.

1934 Operatie heeft m zooverre 10, , 0 i; Peespl. Reet. Ext.

geholpen, dat O.S. ge- , 0 '4 . ™°, . - 0D- 50° 55° 45° 5° 45° 45° 45° 50° i l :t20°

abduceerd kan worden ^r0^' U ieus O.S. 45° 5° 5° 5° 35° 50° 80° 75° o

en in ruststand de ge- —Rupillairlijn 35° 35° Neen Neen 16 19

heele cornea zichtbaar.

O.S. cati. immat.; syn.

post. | J | I

1890 " ~~ ! ___

1909 Met 9de jaar O.D. doorbo- 25° i/ a «, ■

No. 1166. rende verwonding, en A° met-4 V^et Cyl- M O.D. Tenot. Reet. Ext. , , ,

nadien scheel. = 1/s /w 4"5 PeesP>- Reet. Int.

O.D.S. cat« punctatae. Na5 maanden nog over

O.D. atrophia papillae. O.D.Strab.,Diverg. 10°.

1934 Stand oogen recht. 1/ . o 1/ mpf A M « , ' enot' ^ect- Ext-

Draagt bril laatste 8 3 f ^ 0D' 50° 45° 50° 50° 55° 55° 55° 60° , ±°°

jaren. Heeft bril O.D. 300 ^ 10 ' °-s- 55° 50° 50" 55° 60° 50° 60° 5° 10° 5° Neen Neen 23 23 O.D.atrophia

plan, O.S.—33/4o—l1/* papillae cata

immat.

— O.S. cat?_

1900 Sedert het 5de jaar scheel. 15° 5/ si mof i 1 ,, ¥,

Nn snn /« met+1 8/e0 met+1 H. H. O.S. Tenot. Reet. Int.

=8/8 =8/36 1 1 Bril: O.D.S. + l. , I ' I I ±7° fP

1934 Stand oogen recht. 5/ mpt , o w met4-^i/ ij u Stereosc- oefenen-

Bril nooit gedragen. 10_io/ ' W—i/ o' ' ^ ^° 60° 65° 65° 65° 5 Meter 1° ]° t° ~0

/l0 /i0 3 3 °-S- 50° 50° 55° 45° 60° 65° 70° 55° Va „ 0° 4° 0° 4-5° 5° 5° 5° °-5° Neen ? Neen 16 17

I ll | | I

Sluiten