Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geb.te Strabis- Strabismus Unilateralis VISUS Refractie BLIKVELDEN STRABISMUS LATENS Strabismus Alternans STRABISMUS UNILATERALIS Binoculair Zien Ex0Ph'

jaar mus 1Ilir : —j thalmus

ANAMNESE ,, ; OPERATIE Zonder Correctie Met Correctie Zonder Met Zonder Correctie Met Correctie .

Behand. Alternans Conv. Div. j j " Afstand. Correctie Correctie j Opmerkingen

jaar Duur Conserv. Beh. ^ 0 D 0.S. O.D. O.S. Therapie na Operatie 0.D.| ,2 | 3 4| 6 7| 9 10* Hyperph. £ ■£ § Hyperph. £ £ | Conv. Div. Surs. Conv. Div. Surs. ggte 3^^0.0.0.8.

No. Conv. Div. O.D. O.S. O.D. O.S. O.S. 12 _ 10i 9 7i 6 4i 3 1| o.D.|o.S. I I I O.D. O.S. J | | C0"V' DiV' C°"V' DiV- oTd.; O.S. Q.D.j OJX O.S. O.D.| O.S. O.D. O.S. O.D. O.S. zin- Zien'

1893

1904 Sedert het lste jaar scheel. 20° 1 ?° 6/io met+72 7iomet+72 H. 2 H. 2 O.S. Tenot. Reet. Int.

No. 792. Draagt bril O.D.S.+3/4. j =8/10 =8/i0 Heeft gekruiste dub-

bel-beelden. gering gerin ?

Stereosc. oefenen.

1905 Ziet monoculair. 5° 8° 8/10 met+72 8/xo met+72 H. 1 H. 1 O.D. Tenot. Reet. Int. 40 go No. 151. Draagt bril als boven. =]7io =10/io °-s- Tenot. Reet. Inf. prisnlaj

O.S. nog Strab. Conv. | na6dagen

4°+ Surs. 6°. 18°

O.S. draad door conja prisma)

en episcleraal weefsel. j 8°

Na 3 maanden :

8° O.S. Tenot. Reet. Sup.

Peespl. Reet. Inf. i 0°

1933 Stand oogen matig. 8/io met+1 7io met+l H. 1 H. 1 O.D. 50° 45° 50° 40° 50° 55° 50° 50° 5 Meter 0° 0° 0° 0° 0° 8 0 8 Neen Neen 16 I872

=9/10 =«/10 j O.S. 50° 50° 45° 35° 30° 35° 55° 60° 7, „ 3° 6° ?° 6°

———-

1897

1902 Sedert het 3de jaar scheel. ±23' 5/i5 5/isrnet+272 H. 4 H. 2 No. 1667. Voorgeschreven bril: =6/15

O.D.S.+3. (met bril

minder Strab.). I

1903 Draagt bril als boven. 20° ijw met+3 2»/2/10met+2 H. 4 H. 2 O.S. Tenot. Reet. Int. gering N .„p _*/ ==2^/10 Bril behouden.

icm' Stand oogen goed. met+5 2./2/10met+5 H. 5 H. 5 O.D. 40° 40° 50° 45° 55° 55° 50° 50° 5 Meter 1° 3° 1° 5° 10° 0° Neen Neen 16 17

Droeg tot ±1910 bril =io/io o+72=7*0 °"S- 45° 45° 50° 45° 55° 55° 50° 55° Vb „ 2° 0° 0° 13°

O.D.S.+3.

_________ ————————— " " B i I

1902 Sedert het 5de jaar scheel. 15° 6/6 met+13/4 760^+13/4 H. 1 H. 1 O.S. Tenot. Reet. Int. 9° 0°

No. 1569 Draagt bril O.D.S. + P/é» =6/e Met bril O.D.S. + 174-

gedurende 1 maand. Exoph. = 9 .

Na 9 dagen :

O.D. Tenot. Reet. Int.

1933 Stand oogen recht. Vl0 met+27. 3/xo met+3 H. 2 H. 3 O.DJ 45° 45° 45° 45° 55° 55° 50° 50° 5 Meter 0° 4° 0° 2° 0° 0° 0° 0° Neen Neen 13 14

Heeft 1 jaar lang na =«/w 0+7.='/i» aS" 45° 40° 45° 45° 55° 50° 50° 50° Va „ 0° 5° 0° 2°

operatie bril gedragen.

1885

1901 Van kind af scheel. 15° e/8met+11/^ <,/ernetH-1 x/4 H. 6 H. 6 O.D. Tenot. Reet. Int. ±0

No. 1533. =7« Bril O.D.S.+3.

Stereosc oefenen.

1933 Stand oogen matig. »/10 met+5 »/*> met +5 H.5-6 H.5-6 ' ' O.D. 45° 45° 35° 40° 50° 60° 65° 55° 5 Meter 0° 1° 0° 3° 15° 0° 15° 0° Neen Neen 18 177,

Draagt bril O.D.S.+472. =7xo O.S. 40° 35° 40° 40° 55° 65° 50° 45° 7, „ 2° 2° 2° 3°

, . I II I 1

Sluiten