Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Tempe-meer zijn uitstekend geschikt voor rijst- en maisbouw door de bevolking.

Het klimaat heeft uitgesproken warme maanden en aanhoudende zware regens. Volgens meergenoemde volkstelling heeft bedoeld geneeskundig ressort aan inwoners: 98 Europeanen, 1460242 Inlanders, 449 Chineezen en andere vreemde Oosterlingen.

De Boegineesche dorpen zijn opvallend wijd uitgebouwd met vaak een paar honderd meter ruimte tusschen de woningen en woningcomplexen. De echte Boegineesche huizen zijn op palen gebouwd en bieden huisvesting aan verschillende verwante gezinnen. De geneeskundige verzorging geschiedt door een Gouvernements geneeskundige met standplaats Sengkang, die de Landschaps-ziekenhuizen op zijn standplaats en te Soppeng beheert.

HALMAHEIRA.

Het onderzoek geschiedde in het geneeskundige ressort Oost Halmaheira, omvattende de onderaf deelingen Tobelo en Weda van de Residentie Ternate en Onderhoorigheden. Er zijn verschillende Alf oer enstammen als de autochtone bevolking van het eiland. De voornaamste zijn Tobeloreezen, Galelareezen en Sahoereezen.

De Alfoer leeft hoofdzakelijk van visscherij en landbouw. Enkelen werken als koeli op de ondernemingen. De kampongs liggen vrijwel alle aan de kust, uitgezonderd in het district Galela, waar enkele rondom het meer van dien naam liggen en voorts in de streek van boven-Kau, waar verschillende dorpen gebouwd zijn aan de oevers van de Kau-rivier en de zijtakken ervan.

Sinds jaren heeft in deze streken de Utrechtsche Zendingsvereeniging verschillende posten, en voorziet ze in de behoefte aan algemeen elementair onderwijs.

Volgens de volkstelling van 1920 heeft de onderafdeeling Tobelo (de streek, waar op Halmaheira onderzocht werd) aan inwoners: 49 Europeanen, 26957 Inlanders, 195 Chineezen en 28 andere vreemde Oosterlingen.

De geneeskundige verzorging geschiedt door een Gouvernements geneeskundige te Tobelo die tevens belast is met de werkzaamheden in het Zendingsziekenhuis ter plaatse.

De volgende punten wil ik hierbij in het algemeen omtrent de verschillende bevolkingsgroepen releveeren:

a. Godsdienst. De Maleier, Javaan en Boeginees is sinds eeuwen

Sluiten