Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van moluscum contagiosum, verruca vulgaris, trachoom en Einschluszconjunctivitis en verder nog enkele andere ziekten. Van minder belang voor onze verdere beschouwingen zijn de andere groepen, n.1. 2e. dermotrope vira (waartoe behoort de oorzaak van variola, varicella, alastrim, mazelen e.a. ziekten), 3e. dermoneurotrope vira (o.a. de oorzaak van zoster en herpes febrïlis), 4e. neurotrope vira (o.a. lyssa en poyomyelitis), 5e. organotrope vira (o.a. de oorzaak van influenza), 6e. ultravirus, gevende acute, algemeene infectieziekten als dengue, varkenspest e.a. aandoeningen.

Heb ik in het voorgaande uiteengezet, hoe men de chlamydozoa in het systeem der ultravirus-soorten kan inpassen, daarmee is echter nog geenzins den strijd der meeningen omtrent natuur, bouw en ontwikkeling der P.H.K. beslecht. De belangrijkste vraag was en is nu nog voor vele onderzoekers: zijn ze levende wezens en zoo ja, wat is dan hun aetiologische beteekenis? Immers, dan zou men in de P.H.K. kunnen zien:

a. de parasiet zelve,

b. ontwikkelingsstadia ervan,

c. of overgangs- en mutatievormen van een microbe.

Dan zou men verder moeten nagaan, of dat levende agens is de oorzaak van trachoom, Einschluszblennorrhoe, trachoom en verwante ziekten, of van nog andere aandoeningen, afgezien nog van de mogelijkheid, van symbiose hetzij met andere microben als met de cel zelve.

Niet eenvoudiger werd ook het probleem, indien de P.H.K. bleken te zijn, levenlooze vormsels, in welk geval men dan rekening heeft te houden met

a. ze zijn reactieproducten van de cel (al of niet specifiek voor trachoom, de trachoomgroep of nog andere ziekten).

b. ze zijn afbraak- en degeneratieproducten, al of niet typisch voor trachoom etc.,

c. ze zijn artefacta.

Zoo meent Stewart in Cairo b.v. met zijn proeven te hebben aangetoond, dat de P.H.K. ontstaan als phagocytair product by Koch Weeks-, pneumococcen- en nog andere conjunctivitiden.

Ik zei reeds, dat de eerste vondsten van P.H.K. uitsluitend bij trachoom plaats hadden.

Sluiten