Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Much. Berichte über die ophthalmologische Literatuur. Zeitschr. f. Aughk.

Bd. 77. 1932.

Taborisky. Graefes Arch. 124, 455.

Harvey, J. Howard. Recent investigations in trachoma. Americ. J. of Ophthalmol. S. 13, Vol. 16, 218.

Bacterium granulosis noguchi.

Noguchi kon uit 4 van de 5 gevallen van trachomateuse Indianen een micro-organisme isoleeren, het bacterium granulosis, dat hij opvatte als de verwekker van het trachoom.

Door overenting op apen kon hij een conjunctivitis verwekken, die eenerzijds op het menschelijke trachoom geleek, anderzijds ook op de conjunctivaal-aandoening bij apen, verkregen door enting van trachoommateriaal afkomstig van menschen.

Uit de geïnfecteerde en ziekgeworden apen kon weer het bact. granulosis worden aangetoond. Ook kon het worden aangetoond in den korrelinhoud en in microscopische praeparaten.

Op verzoek van het Rockefeller Instituut heeft Lindner enkele van Noguchi's patiënten bekeken, waarbij het hem bleek, dat zij naast het klassieke trachoom ook een folliculaire conjunctivitis hadden.

Het gelukte ook Noguchi's opvolgers vrijwel in alle gevallen van onbehandeld trachoom het bact. granulosis te isoleeren.

Verdere proeven hierover in verschillende landen gaven echter vaak een negatief resultaat. In Europa en Afrika gelukte het Cucco, Weisz, Lumbroso, Cataneo en vele anderen niet.

Zoo berichtten ook Heymann, Rohrschneider over het negatief uitvallen hunner proeven.

Morax trachtte tevergeefs het bact. granulosis te kweeken, waarbij hij echter uitging van materiaal afkomstig van reeds behandelde patiënten.

Lumbroso echter gelukte het uit materiaal van onbehandelde trachoomgevallen naast andere bacteriën ook een cultuur te verkrijgen van staafjes, die niet noemenswaardig van het bact. granulosis verschilden.

Proctor, Tinnof en Thygeson daarentegen berichtten weer over hun „negative inoculation with bacterium granulosis" en wezen erop, dat het eigenlijk alleen Addario gelukt is, positieve resultaten te bereiken met de enting op den mensch.

In Indië kon Schuurman uit geen enkel trachoomgeval bact. granulosis isoleeren.

Sluiten