Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Follikels kunnen ontstaan, zoowel door chemische als physische noxen en ook als begeleidend verschijnsel van contagieuse ziekten. 3e. Het pathologisch anatomische beeld en wel hoofdzakelijk dat der adenoide laag van de conjunctiva. In elk geval, dualisten van naam als Goldzieher, Greeff, Schmidt Rimpler, Birsch-Hirschfeld e.a. pleitten reeds jaren geleden tegen de opvatting der unitariërs w.o. Raehlmann, Mendelstamm, als zouden de conj. foll. slechts een voorstadium, een lichte vorm zijn van het trachoom. In een ander gedeelte van dit werk beschrijven wij den overgangsvorm tusschen beide aandoeningen, zooals aangegeven o.a. door Angelucci.

Een andere wijze van afgrenzing van het trachoom wortelt op de oude opvatting van Cazalis, Truc, Muttermilch e.a. die leerden dat het trachoom zou ontstaan door de werking van verschillende oorzaken van de banale katarrh bij daartoe gepraedisponeerden. Ziekteverwekkers voor één bepaald slijmvlies zijn ondenkbaar want alle slijmvliezen met anatomisch verwandte structuur, moeten dan eveneens ziek worden, verkondigde Muttermilch, die het trachoom plaatst in een rij van aandoeningen, als urethritis chronica, rhinitis atrophicans en dergelijke.

Trachoom is slechts een syndroom, geen aetiologische eenheid, zich ontwikkelend bij bepaalde toestanden van het individu en via alle mogelijke langdurige prikkelingstoestanden van de conjunctiva, volgens Walter zoowel infectieuse als niet infectieuse, of volgens Millet, Noiszewski e.a. een ziektetoestand, optredend als gevolg van verwaarloosde, niet goed behandelde conjunctivitiden.

Legt Peters hierbij den nadruk op een zekere praedispositie, Millet zoekt het in adenoide toestand, Pascheff in lymphatismus, terwijl Angelucci, Rossi e.a. zelfs een z.g. praetrachomateuse constitutie beschrijven.

Belandt men dan bij de opvatting, dat het trachoom een infectieziekte is, zoo komt men bij de moeilijkheid, het trachoom af te grenzen van de Einschluszblennorrhoe, en Schwimmbadconjunctivitis en Epitheliosis desquamativa, alle aandoeningen uit den groep der z.g. epitheliosen.

In 1914 schreef Axenfeld nog: „Man wird meines Erachtens für die wichtige prinzipielle Frage, ob es selbstandige andere Einschluszerkrankungen der Conjunctiva gibt auszer dem Trachom und der Einschluszblennorrhoe weder die Epitheliosis desquamativa, noch die Schwimmbadconjunctivitis einstweilen mit Sicherheit verwerten können."

Sluiten