Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van regressie en degeneratie, leidende tot de complicaties: entropion, symblepharon, xerosis, ankyloblepharon, leucoma, staphyloma corneae, etc.

Zoo zijn er meerdere opgaven over de te onderscheiden klinische beelden. In het algemeen valt wel op de neiging om het begin, het initiaal trachoom, scherper te formuleeren en het korrel- en litteekentrachoom onderling te scheiden.

Uit het streven van velen, om het schema van Mac Callan te volgen, zoo o.a. Cuénod, Nataf in Algiers, Comes in Annam, Malangin e.a. in Rusland blijkt niet alleen het doel de statistische gegevens meer vergelijkbaar te maken, doch ook, dat in verschillende streken de klinische vormen van het trachoom zich laten weergeven door Mac Callan's schema. Anderzijds weer blijkt uit het bestaan van vele andere schemata, dat daar het trachoom zich niet volgens Mac Callan laat weergeven. Overigens spreekt uit de verscheidenheid van meeningen over het indeelen der klinische beelden wel duidelijk, dat men vrijwel overal het klinisch beeld van het trachoom als een der grondslagen van de trachoom-kennis en trachoomverbreiding beschouwt.

Dat het trachoom acuut en cronisch kan verloopen, wordt door de meesten aangegeven, ook, dat het als acuut trachoom imponeerend beeld vaak (z.a. Muller, Axenfeld, Meyerhoff e.a. aantoonden) berust op superinfectie. Enkelen wijzen meer in verband met infectiositeit op het verloop met of zonder secretie. Door verschillende onderzoekers wordt aangegeven, dat het granulair trachoom goedaardig verloopen kan met volledige genezing en kwaadaardig met als gevolgen de bekende complicaties.

Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat waar bacteriologische, patholoog-anatomische en klinische onderzoekingen tot nog toe de basis van het heele trachoomvraagstuk niet tot klaarheid brachten, men zich bij de diagnostiek in het algemeen toch laat leiden door het klinische beeld als zoodanig, en dat het noodig is een indeeling te geven, die wat meer dan alle andere de verscheidenheid der klinische uitingsvormen weergeeft.

LITERATUUR.

Stellwag. Lehrbuch der Augenheilk. Wien.

Saemisch. Graefe Saemisch. Handb. d. Augenheilk., V. Bd. I. Abt. S. 103,1904. Fuchs. Lehrbuch der Augenheilkunde, 8e Aufl. Leipzig, Wien, S. 82.

Sluiten