Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband met het te bespreken onderzoek door ons verricht naar het voorkomen van trachoom onder verschillende bevolkingsgroepen van Indië moge hier worden gewezen op het feit, dat massa-onderzoekingen reeds verricht werden door Steiner, Soewarno, Kopstein, Bakker en Huisman.

Het uitgebreidste onderzoek van dien aard is wel dat van Bakker. )yEen verschil tusschen Soendaneezen, Javanen, Maleiërs enz. is niet opgevallen" (zegt Bakker).

Moge het resultaat van ons onderzoek een bijdrage zijn tot de kennis van het trachoom in het algemeen, en in het bijzonder van het trachoom bij de inheemsche bevolkingsgroepen.

LITERATUUR.

Swan Burnett. Racial influense in the etiologie of trachoma. Verhand, d.

10. Intern. Kongr. Berlin IV, 10, S. 21.

Burns. Two years in a southern eye-clin. with special reference to diseases

of the eye in the negro. Americ. Journ. of Ophth. XIII, P. 193. Ole Buil. Pradisponierende Ursachen des Trachoms. Centralbl. f. prakt. Augenhk., S. 321.

Chibret. Étude de géographie ophthalmologique sur le trachome. Rapport

de la commission. Congr. de la Soc. frang. d'Ophth. p. 231.

Steiner. Übersicht über 3104 Falie von Augenkrankheiten bei Malayen.

Gen. T. v. Ned. Ind. 1896, Bd. XXXVI, Blz. 32.

Zwart Abrahamsz. Ophthalmologie op Borneo's Westkust. Ned. T. v. Gen. 1875. No. 22.

Kessler. Over het voorkomen van Trachom in Semarang. Ned. Oogheelk.

bijdragen 1900. 9e afl.

Steiner. Over trachoomdiagnose. Geneesk. T. v. Ned. Ind. 1900. Bd. XXXIV, bldz. 587.

Soewarno. Onderzoek naar het voorkomen van Trachom onder de schoolkinderen van de hoofdplaats Soerabaia. Rapport 1919.

Bakker De Waal, in Rapport betreffende een trachoomonderzoek op Java

(Bakker-Joesoef) Gen. T. v. Ned. Ind. 1928.

Westhoff. Eerste jaarverslag van het Koningin Wilhelmina Gasthuis voor

ooglijders te Bandoeng. Gen. T. v. Ned. Indi 1910, bldz. 761.

Wille. Eerste jaarverslag v. d. oogkliniek van het Leger des Heils. Semarang.

Gen. T. v. Ned. Ind. Dl. 54. 1914.

Duymaar van Twist. Jaarverslag van het Zendingshospitaal te Modjowarno.

Gen. T. v. Ned. Ind. Dl. 50, bldz. 810.

Bakker en Joesoef. Rapport betreffende een trachoomonderzoek op Java.

Gen. Tijd. v. Ned. Ind. 1928.

Bakker. Gen. T. v. Ned. Ind. 824, 1927. Gen. T. v. Ned. Ind. 68, 1082, 1928. Huisman. Gen. T. v. Ned. Ind. 1929.

Kopstein. Mededeelingen D.V.G. 1925.

Bobbert. Idem, 26.

Sluiten