Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. dat men de trachoomgezinnen ontdekt, en daarbij kan vaststellen de frequentie van besmetting der moeders, vaders en andere gezinsleden,

3. dat men in verschillende kampongs vaak een complex van d.g. trachoomgezinnen kan vinden,

4. dat ons geen zieken, blinden ontgaan, die binnenshuis worden gehouden,

5. dat men ten allen tijde het onderzoek kan afbreken en hervatten, zonder de bevolking van haar dagelijksch werk af te houden.

Dit onderzoek echter is tijdroovend, zeer vermoeiend, vooral in de wijduitgebouwde kampongs, waar de huizen ver uit elkaar staan. Onderzoekt men in den voormiddag, zoo zijn de meeste mannen en jongens uit en krijgt men meer vrouwen en meisjes ter onderzoek.

In totaal konden op die wijze 1397 personen worden onderzocht, afkomstig uit 370 gezinnen, n.1. 524 Javanen uit 151 gezinnen, 331 Dajaks uit 92 gezinnen, 378 Maleiërs uit 96 gezinnen, 164 Chineezen uit 37 gezinnen.

Het verdere hierover zal worden behandeld bij de „bevindingen van het onderzoek."

De bevindingen zijn verwerkt in de maandverslagen der trachoombestrijding in Midden-Java.

c. ONDERZOEK VAN SCHOOLKINDEREN.

Ik was verder in de gelegenheid een klein onderzoek te doen onder schoolkinderen, in totaal 883 kinderen, afkomstig uit de elementaire scholen (volksscholen, zendingscholen).

Waar we meenden vooral het onderzoek in de vrije samenleving te betrachten, hebben we minder aandacht besteed aan het onderzoek van schoolkinderen, een onderzoek dat volgens verschillende onderzoekers, als Hanke, Maggiore, Mac Callan, de Amsterdamsche commissie e.a. op een eenvoudige wijze bruikbare gegevens kan opleveren.

d. ONDERZOEK VAN OOGPATIËNTEN OP DE POLIKLINIEKEN.

Dit onderzoek had plaats op de poliklinieken in het Pemalangsche (Midden Java), ingesteld ten behoeve van de trachoombestrijding. Ik zal in dit proefschrift verwerken, de mij ter beschikking staande gegevens aldaar verzameld gedurende de periode October 1930 t/m Juni 1931, welke gegevens ik ontleen aan de verschillende maandverslagen van de trachoombestrijding in het ressort Oost Tegal en Pemalang.

Sluiten