Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenlid, met entropion en distichiasis, vooral indien het beiderzijds is", zegt Axenfeld, „denke men het eerst aan trachoom".

TRACHOOM MET DUIDELIJKE PANNUS.

De pannus moest dan zoo duidelijk zijn, dat ik hem bij het beschreven onderzoek direct kon herkennen, als het gordijn van vaten, afkomend van den bovenrand der cornea, oppervlakkig liggend, de meeste recht van boven naar onder verloopend, andere meer radiair, alle liggend in een sikkelvormig gedeelte van de cornea (aan diens bovenrand beginnend), hetwelk grijzig, ondoorzichtig, glansloos en oneffen is.

„Bei dem Befunde eines typischen Pannus in der oberen Hornhauthalfte ist der Verdacht eines Trachoms ohne weiteres gerechtfertigt." (Axenfeld).

TRACHOOM, DAT TOT PRACTISCHE BLINDHEID HEEFT GELEID.

Deze toestand is niet te miskennen en wordt gemakkelijk gediagnostiseerd. Het criterium was hierbij de gezichtsscherpte, die hoogstens 1/60 mocht zijn, welke blindheid het gevolg moest zijn van het trachoom. Hoofdzakelijk berust deze gezichtsvermindering op afwijkingen in de cornea. Voor zooverre het trachoom met zijn begeleidende infecties geleid heeft tot atrophia of phtisis bulbi, wat echter zeldzaam is (hetwelk Bakker toeschrijft aan het feit dat de gevasculariseerde cornea een zekere beschutting vormt van het oog tegen acute infecties), zal men nog de aandoening herkennen, hetzij aan de litteekens, hetzij aan resten van korrels of aan beide, terwijl de weeke gelatineuse degeneratie-plekken aan den tarsus in dit stadium der ziekte gewoonlijk ook niet ontbreken.

TWIJFELACHTIGE TRACHOOMGEVALLEN.

Steeds heeft men bij de diagnose rekening te houden met een groep van z.g. trachoomverdachte gevallen, die eenerzijds klinisch vloeiend overgaan in de groep der folliculaire conjunctivitiden, en anderzijds (n.1. wat betreft het trachoma acutum en het trachoma incipiens) zich moeilijk laten afgrenzen van de non-trachomateuse conjunctivitiden.

Welke gevallen hiertoe gerekend werden, noemde ik reeds als de moeilijke gevallen bij de diagnostiek.

Het beginnend trachoom zonder korrels werd evenzoo in deze groep ondergebracht.

Sluiten