Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIFFERENTIËELE DIAGNOSE.

In hoofdzaak hadden wij onze trachoomgevallen te onderscheiden van de folliculaire conjunctivitis, waarbij we ons evenals Bakker, Wibaut e.a. lieten leiden door het aspect van korrel en follikel. Een andere aandoening, die op trachoom kan gelijken, en in de onderzochte streken menigmaal werd gezien is de folliculosis conjunctivae. „Bezüglich dieser Erkrankung" zegt Lindner, „ist der Streit der Meinungen immer noch nicht geschlichtet."

Saemisch geeft aan, dat ze niet een 3e vorm van de follic. conjunctivitis is (naast de acute en chronische) doch een aparte conjunctivaalaandoening.

Elschnig rekent het tot het trachoom.

Het is een goedaardige aandoening, gewoonlijk volkomen genezend, ook zonder behandeling, in één tot 2 jaar. Het volledige beeld geeft te zien talrijke follikels van 2 m.M. en grooter, welke in de onderste overgangsplooi gewoonlijk kleiner zijn dan in de bovenste, en die eerst week en uit te drukken zijn, doch later harder, zelfs kraakbeenhard kunnen worden. Ze zijn licht geelachtig. De conjunctiva is verder gewoonlijk geheel normaal week en doorzichtig zonder verdikking of papillaire hypertrophie. Dit rustige beeld, met zijn typische follikels, het meest en grootst aan het onderlid pleegt men vrij gemakkelijk te herkennen. Moeilijker wordt het, indien een acute conjunctivitis het beeld vertroebelt.

Een 3e groep van aandoeningen die moeilijkheden baart, is die der acute conjunctivitiden, zoowel de uitgesproken heftige vormen in verband met het acute trachoom als de lichte conjunctivitiden, vooral gelocaliseerd aan het bovenlid in verband met de mogelijkheid van lichte trachoomvormen.

Zooals vermeld, heb ik geen acuut trachoom onderscheiden. Acute conjunctivitis met korrels werd gerekend tot het trachoma granulare. Ongetwijfeld komt acuut trachoom voor, en wel onder het beeld van een heftige conjunctivitis (zie ook trach. incipiens.). Het is echter een weinig voorkomende vorm der ziekte. Meer ziet men in Indië, dat de acute verschijnselen berusten op een begeleidende acute conjunctivitis.

Dezelfde ervaring vermeldt men ook in andere streken.

Waarnemingen van velen als Müller, Axenfeld, Morax, Meyerhoff, Wakisaki, Worms en anderen wezen erop, dat in dergelijke gevallen meestal na de acute conjunctivitis het trachoom overbleef of zich verder ontwikkelde. Dezelfde ervaring in Br. Indië vermeldden Smith

Sluiten