Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sight is essential; or from educational blindness, too blind to read the ordinary schoolbooks, used by children. It has been attempted to fix the limit of blindness at a certain fraction of full visual acuity at a distance at less than 6/eo or 1/io. But to ignore the field of vision and the light sense, admits grave confusion and injustice."

Verder: „When it becomes necessary to discriminate between the seeing and the blind, for purposes of education or care, each case should be carefully studied for itself."

En als slot: „Each blind person presents a particular problem. Definitions we must give; but no definition can take the place of careful, intelligent study of the individual case, in its different aspects" (Edward Jackson).

Axenfeld zegt in zijn prorektoraatsrede in 1905 te Freiburg: „Wer mit seinen Augen nicht mehr zurechtfindet, wer geführt werden musz, ist blind. Das ist aber schon der Fall, wenn noch das Zahlen der Finger in der Nahe möglich ist, ja sogar bei besserer zentraler Sehscharfe, wenn der Gesichtskreis sehr stark eingeengt ist. Aber auch diese Fassung ist noch zu eng für das praktische Leben."

Dat er geen uniformiteit in de blindheidscriteria is, hangt hoofdzakelijk af van de maatschappelijke structuur en wetgeving, welke in de verschillende landen niet gelijk zijn.

Over het algemeen kunnen sterke, energieke naturen, zelfs bij vroeg-verkregen blindheid de handicap door het niet kunnen zien bijna geheel elimineeren, zich geestelijk tot een behoorlijk peil ontwikkelen, en zoo een behoorlijke plaats krijgen in de maatschappij. De geschiedenis vermeldt verschillende van dergelijke personen:

Zoo is bekend, de in het eerste levensjaar blindgeworden Saunderson, die later professor werd in mathematiek aan de Universiteit in Cambridge in de 18e eeuw, verder zijn collega in nationale economie, Professor Fawcet, die op zijn 18e jaar blind geworden was. Alexander von Rodenbach, één der voormannen van de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, was blind vanaf zijn 2e levensjaar.

In Japan regeerden zelfs uitsluitend blinde gouverneurs over een zekere streek, in 885—1180, bijgestaan door eveneens blinde beambten. (Uit Axenfeld's prorectoraatsrede in Freiburg).

Ik ging na het aantal blinden en de voornaamste oorzaken der blindheid. Waar alleen het uitwendig onderzoek werd verricht en verdere observatie van de patiënten uitgesloten was, moest ik mij tevreden stellen met aan bepaalde ziekten als blindheidsoorzaak

Sluiten