Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speciale aandacht te wijden, ziekten, waarvan, als het objectieve onderzoek alleen niet tot een diagnose kon leiden, de anamnese sprekende — ook op deze eenvoudige menschen indruk makende — feiten moest inhouden. Zoo vonden we naast het trachoom nog de conjunctivitis gonorrhoica, het trauma oculi en de variola als te voldoen aan bovenvermelde eischen. Andere aandoeningen als de xerophthalmie, glaucoom, iritiden, etc. nog in beschouwing te nemen, was ons niet mogelijk.

Trachoom. Het trachoma laat zich tot in zijn eind-stadia ook objectief diagnostiseeren, daar de anatomische veranderingen aan tarsus, conjunctiva en ook wel van de cornea ten gevolge van het trachoom, ook bij het kleine geschrompelde oog zichtbaar blijven.

Conjunctivitis gonorrhoica. De reeds boven aangeduide ongewone oogziekte voor de bevolking met daarna het verlies van het oog en zoo er geen phthisis bulbi ontstaat, de aanwezigheid van cornea- en irisdeformaties maken nog de retrospectieve diagnose mogelijk.

Trauma oculi, met blindheid als gevolg, is niet te miskennen. Zulks wordt ook door de bevolking voldoende waargenomen en geinterpreteerd.

Variola. Evenzoo miskent de bevolking blindheid in aansluiting aan pokken niet. Het optreden van pokpuisten aan de oogen is voor haar niet onbekend.

Andere oorzaken. Hiertoe rekenden we alle gevallen van blindheid, welke niet in een der vorige konden worden ondergebracht.

LITERATUUR.

Pascheff. Probleme der Blindheit. Monographie. Sofia. Ref. Z. BI. f. d. g. O. Bd. 26. S. 694.

Brückner. Verhütung der Blindheit. Ref. Z. BI. f. d. g. O. Bd. 15. S. 104. Chang, S. P. Causes of blindness among the Chinese. Ref. Z. BI. f. d. g. O.

Bd. 24. S. 366.

Kurlov, J. Z. Ref. Z. Bl. f. d. g. O. Bd. 23. S. 513.

Kortschak, E. Aus dem Blindenwesen der Vereinigten Staaten Amerikas.

Z. österr. Blindenwes. 17. 89—100. 1930.

Greef, R. Wer ist blind? Deutsche Ophthalm. Wochens. 1930. II, 765—766.

Ref. Z. Bl. f. d. g. O. Bd. 24. S. 698.

Jackson, E. Definitions of blindness. Americ. Journ. of Opht. Serie 3. Vol. 16, 1933, p. 249—250.

Axenfeld. Blinden und Blindenfursorge. Prorektoratsrede Freiburg. 10 Mai, 1905. S. 9.

Sluiten