Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AARD EN HET VERLOOP VAN HET TRACHOOM.

Omtrent den aard en het verloop van het trachoom valt ons op, dat 1397 of 55,21 % blijft in het granulaire stadium, terwijl de rest overgaat in de verdere stadia. Ondervolgende tabel geeft de verhouding weer tusschen de frequenties van het granulaire trachoom eenerzijds en die der andere vormen, onder de verschillende bevolkingsgroepen geconstateerd.

Aantal lijders aan

trach. trach. granulare andere tr. vormen

Onder

Dajaks 28 20 71,4% 8 — 28,6 %

Maleiers 258 197 76,4% 61 — 23,6%

Chineezen 82 44 53,7°/° 38 — 46,3%

Javanen 1402 476 34, % 926 — 66 %

Boegineezen 652 568 87,1% 84 — 12,9%

Alfoeren 92 92 85,2% 16 — 14,8%

1 2530 1397 55,21% 1133 44.797»

We zien, dat percentsgewijs het granulaire trachoom het meeste voorkomt onder de Boegineezen en Alfoeren, en het minste onder de Javanen. Deze, de zwaarst besmette bevolkingsgroep, blijken dus méér gevallen van ernstige trachoomvormen te vertoonen dan een licht besmette bevolkingsgroep, b.v. de Dajaks.

Mijn onderzoek onder verschillende bevolkingsgroepen, bevestigt hetgeen Bakker reeds eerder op Java vond, en wat men ook in andere landen o.a. in Britsch Indië en Egypte heeft geconstateerd.

Waarom de aandoening in zwaar besmette streken ernstiger verloopt dan in die met geringere infectie, of het berust op het feit dat eerstgenoemde streken in hygiënisch opzicht ook het laagste staan en daardoor meer verzwakkende momenten in de algemeene gezondheid inwerken, of dat het berust op virulentieverschillen van het trachoomvirus (een verklaring door enkele Noord Europeesche schrijvers gegeven om het verschil in verloop van het trachoom van vroeger en dat van nu te verklaren), zijn veronderstellingen die nadere controle behoeven en die mijns inziens voor de door mij onderzochte streken wel erg onwaarschijnlijk zijn. In de inleiding wees ik er reeds op, dat het hygiënische peil in het algemeen onder de verschillende bevolkingsgroepen ongeveer gelijk is. Er is geen reden waarom het trachoomvirus in Midden Java aan de Noordkust virulenter zou zijn dan in de licht besmette Zuidkust. Aannemelijker lijkt

Sluiten