Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons de verklaring van Bakker, dat waarschijnlijk in de zwaar besmette streken ook meer echt genuin trachoom voorkomt dan in de licht besmette, waar het als trachoom opgevatte ziektebeeld slechts een trachoomachtige aandoening is met er naast enkele klassieke gevallen der ziekte. Zoolang echter de verwekker nog niet gevonden is, blijven al dergelijke verklaringen aanvechtbaar.

Zooals boven vermeld werd het granulaire trachoom in Midden Java en West Borneo door mij gesplitst in:

le. de lichte gevallen,

2e. de verder gevorderde gevallen en 3e. het vol-ontwikkelde beeld.

De bevindingen hierover zijn weergegeven in onderstaande TABEL

Aantal gevallen van trachoma granulare:

lichte verder vol-

totaal gevorderde ontwikkeld

® gevallen beeld

onder:

Dajaks 20 2 7 11

Maleiers 197 38 95 64

Chineezen 44 5 16 23

Javanen 476 183 156 137

737 228-30,9% 274-37,2% 235-31,9%

Bezien we hierbij het gevondene onder Dajaks en Chineezen, zoo blijkt hier de geleidelijke stijging te bestaan van het aantal der verschillende graden.

Waarom bij de Javanen en Maleiers bedoelde geleidelijke stijging niet gevonden is, kan alleen verklaard worden als een gevolg van het feit, dat onder de onderzochten der beide laatstgenoemde groepen toevallig meer lichte en verdergevorderde dan vol ontwikkelde granulaire trachoom moest zijn geweest.

Een andere minder waarschijnlijke mogelijkheid is, dat het berust op een genezing van het lichte granulair trachoom onder de Javanen en van het verder gevorderde granulaire trachoom onder Maleiers, voordat de aandoening het stadium van vol-granulair bereikt heeft.

De 228 gevallen van lichte granulair trachoom werden gevonden bij 13480 onderzochten, d.i. dus in 1,69 %. Twijfelachtige gevallen

Sluiten