Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISME

. onder onder vrouwen , n,

totaal vrouwen boven 15 jaar trachoom /„

Java 2,74 0,50 0,46 17,90

Buitengewesten 5,08 2.77 3,10 4,17

Wij vonden dus het hoogste percentage trachoom in het Pemalangsche, de streek met den laagsten graad van totaal alphabetisme, en met den laagsten graad alphabetisme onder de vrouwen (en onder de volwassen vrouwen).

Het verband tusschen alphabetisme en trachoom is vooral duidelijk als men het alphabetisme onder de volwassen vrouwen beziet en nog sprekender is het als men een vergelijking trekt tusschen het alphabetisme op Java en op de Buitengewesten,

Het alphabetisme is één der belangrijkste uiterlijke kenteekenen van de hoogte van het cultureele, economische en maatschappelijkhygiënische leven der bevolking.

Het frequente voorkomen van trachoom bij die bevolkingsgroepen, levende op een laag cultureel peil, in armoe en slechte hygiënische omstandigheden is reeds door vroegere onderzoekers als Santy, De Wecker, Hoppe e.a. waargenomen.

Gelijkluidende berichten van veel lateren datum kwamen vrijwel van alle werelddeelen, zoo Morax Lakah over Alexandrië, Remlinger over Tanger, Urret over Argentinië, Cuénod over Tunis, Grönholm over Noord-Europeesche landen, Selenkowsky over Rusland, etc.

Waar dus trachoomfrequentie en algemeen ontwikkelingspeil der bevolking onderling zoo innig samenhangen ligt het voor de hand bij de bestrijding der aandoening het noodige te doen ter verhooging der volksontwikkeling, wat mijns inziens wel het beste geschiedt door elementair onderwijs op ruime schaal.

LITERATUUR.

Santy. Etude sur les granulations conjonctivales. Mémoire Couronnée.

Société de Médécine de Gand 1882.

De Wecker. Traité théorique et pratique des malades des yeux. Paris, 1867. Hoppe. Die Trachom-epidemie und ihre Bekampfung im Reg. Bez. Gum-

binnen. Klin. Jahrbuch VII, 1898.

Morax et Lakah. Différenciation de la conjonctivite granuleuse. Ann. d'oculist, 1902. S. 127, p. 199.

Sluiten