Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van 370 onderzochte gezinnen bleken 66 (17,8 %) trachoomlijders te herbergen. Onder de Javaansche gezinnen vonden we 36 van de 151 (23,8 %), onder de Dajaksche 10 van de 92 (10,8 %), onder de Maleische 13 van de 90 (14,4 %) en onder de Chineesche 7 van de 37 (18,9 %) met trachoom besmet. Percentsgewijs zijn dus de Javaansche gezinnen het meest besmet en de Dajaksche het minst.

Slaan wij de bevindingen omtrent trachoomfrequenties onder gezinsleden over op de geheele bevolking, zoo vinden we als algemeen trachoompercentage onder de:

Dajaks (16 tr. op 331 onderzochten) — 4,8 %,

Maleiërs (32 „ „ 378 „ ) — 8,4 %,

Chineezen (16 „ „ 164 „ ) — 9,7 %, Javanen (96 „ „ 524 „ ) — 18,3 %.

Bezien wij hierbij de gevonden percentages door onderzoek van de verzamelde bevolking, n.1.:

Dajak 2,75 %, Maleier 8,37 %, Chinees 6,46 %, Javaan 17,9 %, zoo blijkt, dat door gezinsonderzoek hoogere percentages zijn gevonden. Daarbij is echter het aantal onderzochten ook beduidend kleiner. Men onderzoekt daarbij echter percentsgewijs altijd meer van het totale aantal gezinsleden in de onderzochte huizen, dan bij het onderzoek van de verzamelde bevolking, waarbij over 't algemeen slechts een gering percentage van de totale bevolking nagekeken wordt.

Een ophooping van d.g. trachoomgezinnen vonden we in Taman, Tjomal en Petaroekan, voorts onder de Maleiërs in Sambas en de Chineezen te Sambas. Bij onderzoek komt men plotseling in een huizencomplex, waar a.h.w. de trachoomlijders zijn geconcentreerd. En dit treft men vooral aan in de Pemalangsche kampongs.

De besmette gezinnen werden onderscheiden in die met één en die met meerdere lijders.

Aangeteekend werd verder in welke gevallen de moeder (M), de vader (V) ziek was, wat weergegeven wordt door ondervolgende

TABEL: AANTAL GEZINNEN

onder- , met metmeer _. , , Totaal

zocht 1 lijder lijders lijders

Dajaks 92 10 6 4 - - 16

Maleiers 90 13 4 9 6 1 32

Chineezen 37 7 2 5 3 1 16

Javanen 151 36 9 27 20 5 96

"1 370 | 66 I 21 45 29 T~ 160

Sluiten