Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarop deze zware infectie zou kunnen berusten noemde ik reeds eerder. Hier wil ik er nog op wijzen, dat dit gedeelte van het trachoomvraagstuk, ook in Indië, nog uitgebreider onderzoek behoeft. Nog te weinig weten wij in het algemeen omtrent het trachoom in Indië en vooral van de uitbreiding onder de millioenen (visschers) bevolking van den heelen archipel, wat toch wel noodzakelijk is voor een rationeele bestrijding der ziekte.

Als gemiddelde trachoomfrequentie over alle onderzochte bevolkingsgroepen vond ik 6,51 wat, berekend over ongeveer 50 millioen zielen in heel Indië een aantal trachoomlijders geeft van ruim 4 millioen. Hiervan is meer dan 50 % in het infectieuse stadium, zoodat ruim 2 millioen patiënten een voortdurend gevaar vormen voor de heele samenleving en eiken dag ongewild nieuwe oogziekten (trachoompatiënten) maken, waarvan vroeg of laat 2,37 % (60 op 2530 trachoomgevallen) blind worden.

Ongeveer V3 gedeelte der trachoomlijders behoort tot de volwassenen en aannemende, dat ieder hunner (van de 1 a VA millioen volwassen lijders) een week per jaar (wat zeer laag getaxeerd is en niet medegeteld diegenen, die blind zijn) niet werken kan wegens de oogaandoening, heeft men ruw berekend in Indië jaarlijks een economisch verlies van (1 500 000 maal 6 maal 50 cent- dagloon gesteld op 50 cent) 4XA millioen gulden, uitsluitend en alleen door het trachoom, een bedrag van ruim 1 % van de heele Indische begrooting, een bedrag dat in werkelijkheid nog veel grooter moet zijn.

Met het gemiddelde trachoompercentage van 6,51 behoort Nederlandsch Indië tot de 4e groep (classificatie Wibaut), d.i. die groep, die het meeste aantal der geïnfecteerde landen omvat.

Het onderzoek geeft ons verder aanleiding tot de volgende beschouwing.

Langs 4 wegen van onderzoek werd door mij het voorkomen van trachoom nagegaan, n.1. door:

le. onderzoek van de verzamelde bevolking,

2e. huis(gezins) onderzoek,

3e. onderzoek van schoolkinderen en 4e. onderzoek van oogpatiënten op poklinieken.

De besmetting der verschillende bevolkingsgroepen blijkt als volgt te zijn:

Sluiten