Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trachoom pet. verkregen bij:

Dajaks Maleiërs ^erf6" Javanen neezen ^oeren

door:

onderzoek v. d. verzamelde bevolking: 2,15 8,37 6,46 17,9 4,69 2,67

huis(gezins)onderzoek: 4,8 8,4 9,7 18,3 niet na- niet na-

onderzoek van school- 9e9aan gegaan

kinderen: 1 op 14 7,8 7,4 18 10 5

onderzoek van oog-

patiënten op de poli- niet na- niet na-

klinieken: — 16,25 56,07 gegaan gegaan

Bezien wij de bevindingen bij Maleiers, Chineezen en Javanen, zoo blijkt, dat de bevindingen omtrent infectiegraad, verkregen langs de drie eerstgenoemde wegen van onderzoek elkaar niet veel ontloopen.

Het hoogste % trachoom geeft het huis- en gezinsonderzoek (Maleiërs 8,4, Chineezen 9,7, Javanen 18,3). Wibaut geeft de verhouding trachoom % onder de bevolking: trachoom % op de poliklinieken aan als 1 : 3. Het blijkt, dat deze verhouding ook ongeveer geldt voor het trachoom onder de zwaar-besmette Javanen. Bij de middelmatigbesmette Maleiërs en Chineezen blijkt een andere verhouding te bestaan, n.1. 1 : 2.

Beschouwen we nu de gevonden trachoomfrequenties onder de verschillende bevolkingsgroepen; zooals reeds opgemerkt moeten de lage besmettingscijfers onder de Dajaks en Alfoeren beschouwd worden, niet als gevolg van echte rasfactoren, doch wel als gevolg van hunne isolatie t.o.v. andere bevolkingsgroepen. Ondanks het feit, dat zij (en dit geldt vooral voor de Dajaks), leven in armoedige omstandigheden, ondanks het feit, dat zij op het laagste cultureele peil staan en dicht opeengedrongen leven in hun primitieve gemeenschappelijke woningen en zij van alle onderzochte bevolkingsgroepen misschien wel het minste doen aan lichamelijke verzorging en hygiëne in huis, zien wij ze bijna trachoomvrij. Isolatie blijkt z.a. reeds gezegd een belangrijke bescherming tegen het trachoom. Voor zooverre na te gaan is het trachoom onder de Dajaks door hen zelf van buiten af ingevoerd. Het bleek n.1. bij navraag, dat de meeste lijders juist diegenen zijn, die geregeld hun kampongs verlieten, om tijdelijk elders als koeli te gaan werken, of die geregeld naar de hoofdplaatsen gaan om er hout, rottan

Sluiten