Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT van de gevonden Trachoomgevallen onder de onderzochte DAJAKS, MALEIERS en CHINEEZEN in West-Borneo, verdeeld over de beide geslachten en over de leeftijden.

Naam der Totaal aan- Mannen Vrouwen

Kampongs: tal Tra- Tot. Volw. Kind. Tot. Volw. Kind, choomlijders:

DAJAKS.

1. Kamp. Angoes 3 1 — 12 11

2. Riam 3 — — — 3 1 2

3. Preges 2 1 — 11 — 1

4. Pidjoe 3 2 111 — 1

5. Melajang 4 1 — 13 2 1

6. Paling — — — — — — —

7. Malo ________

8. Soedja — — — — — — —

9. Sigoendi 2 — — — 2 — 2

10. Romo 2 11 — 11 —

11. Meraboe 2 — — — 2 1 1

12. Sidjaja 2 11 — 1 — 1

13. Djagoei — — — — — — —

14. Pedjampi 1 1 — 1 — — —

15. Taoem — — — — — — —

16. Boemboeng 1 — — — 1 — 1

17. Siding — — — — — — —

18. Saboeng 3 1 — 12 — 2

Totaal: 28 9 3 6 19 6 13

Naam der Totaal aan- Mannen Vrouwen

Kampongs: tal Tra- Tot. Volw. Kind. Tot. Volw. Kind, choomlijders:

MALEIERS.

1. Sambas 167 76 24 52 91 34 57

2. Sembrangan 21 9 3 6 12 6 6

3. Djira 6 5 2 3 1 — 1

4. Kartiasa 26 11 3 8 15 4 11

5. Sakoera 17 8 2 6 9 5 4

6. Telok kramat 9 3 2 1 6 1 5

7. Sentimo — — — — — — —

8. Siloes 1 1 — 1 — — —

9. Sagoe 1 1 1 — — — —

10. Sangow 8 2 1 1 6 4 2

11. Soengai goentoeng— — — — — — —

12. Njoewing 2 2 1 1 — — —

13. Semakoan — — — — — — —

Totaal: 258 118 39 79 140 54 86 CHINEEZEN.

Totaal: 82 26 8 18 56 22 34

Tot. Gen.: 368 153 50 103 215 82 133

Sluiten